Grad

Kanli Kula kroz 3D naočare

Projekat “Inovativni pristup i digitalni sadržaji u istorijskim utvrđenjima” u kojem je partner Opština Herceg Novi podržan je u okviru Interreg IPA programa pr... Opširnije