Opština Herceg Novi, zvanično je predstavljena kao novi član Evropske mreže fortifikacionih gradova EFFORTS mreže na juče, 19.11.2020. održanom onlajn kongresu. Tema kongresa je bila „Fortifikaciona baština nakon COVID-19 – potencijali i prilike valorizacije“, a Herceg Novi je ispred JUK HERCEG FEST predstavljala direktorica Gordana Porobić Krcunović. Kako se naovdi u saopštenju Herceg festa, predstavljeni su rezultati ankete, koja se sprovodila tokom oktobra i novembra sa ciljem sticanja dubljeg uvida u socio-ekonomske uticaje fortifikacijske baštine u Evropi te po prvi put kvantificiranja njihovog značaja. Ostali partneri iz EFFORTS mreže prezentovali su aktivnosti sprovedene tokom 2020. godine na njihovim lokacijama te prilike i mogućnosti koje se otvaraju za njih u budućnosti. Herceg Fest je predstavljen kao novi član mreže video prezentacijom koju je izradila marketinška agencija Digital Dab, a koja je radila i video sadržaj na Kanli Kuli u okviru projekta Fortress Reinvented. Video prezentacija je poklon Herceg Festu kao podrška revitalizaciji fortifikacijone baštine u Herceg Novom. U julu je EFFORTS potpisao sporazum o saradnji sa Mrežom evropske kulturne rute utvrđenih spomenika FORTE CULTURA, kojim su svi članovi EFFORTS mreže postali i pridruženi članovi ove organizacije. Takođe na ovom kongresu su predstavljene mogućnosti učestvovanja na EU projektima, a samo članstvo je dobra referenca koja nas preporučuje kao partnera u potencijalnim projektima finansiranim iz EU fondova. Na mapi fortifikacionih gradova mreže FORTE CULTURA iz regiona su upisani gradovi Herceg Novi i Šibenik. Članstvo u ovim mrežama je sjajna prilika za Herceg Novi da na pravi način valorizuje svoju kulturnu baštinu i da svoju kulturnu i turističku ponudu promoviše u mreži koju čine 90 evropskih fortifikacionih gradova.

 

https://youtu.be/2BGFi0we-qw