Arhitektura

Kanli Kula kroz 3D naočare

Projekat “Inovativni pristup i digitalni sadržaji u istorijskim utvrđenjima” u kojem je partner Opština Herceg Novi podržan je u okviru Interreg IPA programa pr... Opširnije

Sinergija za Španjolu

Cjelokupan izvještaj o radu Sinergije na tvrđavi Španjola možete pročitati na sajtu te organizacije ,,U nekim sljedećim koracima na Španjoli planiramo postavlj... Opširnije