Distance learning na Fakultetutu u Meljinama

Naučno-nastavni proces na Fakultetu za menadžment Herceg Novi, odvija se i u aktuelnoj situaciji sa korona virusom nesmetano, uz poštovanje svih standarda distance learning-a

Fakultet već duži niz godina posjeduje e-platformu koju je koristio kao dopunu klasičnom, neposrednom držanju nastave i rada pa je stoga sada lako organizovati i on-line predavanja u aktuelnoj situaciji. Kako saopštavaju iz Studentske službe ovog Fakluleta uz PDF i PPT prezentacije, organizovano je praćenje nastave putem video predavanja uz odgovarajuće aplikacije, kao i konsultacije sa profesorima, odnosno saradnicima u nastavi.

„U sadašnjim okolnostima aktivirane su i dodatne mogućnosti Moodle platforme, kao jedne od najpriznatijih edukativnih platformi, koje omogućavaju i organizovanje evaluacije usvojenog znanja na kolokvijumima i ispitima. Karakteristike takvog sistema evaluacije u potpunosti podliježu kriterijumima objektivnosti ocjenjivanja i u skladu su sa najvišim standardima DLS-a“, navodi se u saopštenju.

Kalendar