Arheološka istraživanja na Gradini u Risnu

„Otkrivanje svih kulturnih horizonata počevši od kraja bronzanog i ranog gvozdenog doba – kada su nastali čuveni crteži u Lipcima, koji mogu biti povezani sa Gradinom – cilj je istraživanja koja su u Risnu započela 16. juna na lokalitetu Gradina“, navodi se u saopštenju koje je za Herceg Novi Cool poslao zamjenik rukovodioca istraživanja, hercegnovski arheolog Đorđe Ćapin. To je osamnaesta kampanja sistematskih arheoloških istraživanja, kao dio internacionalnog naučno-istraživačkog projekta „Risinium prijestonica kraljice Teute“, u organizaciji JU Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Univerziteta u Varšavi.

IMG 20180630 092706

„Prvobitna funkcija ovog lokaliteta može biti refugium – pribježište, a posebno je zanimljiva pretpostavka postojanja hrama lokalnog božanstva i zaštitnika Medaura, koji se spominje u natpisu iz II vijeka n.e. pronađenog u Lambezi, rimskom logoru u sjevernoj Africi. Postojanje antičkog kulturnog sloja može se povezati sa reprezentativnim arhitektonskim ansamblom konstatovanim na lokalitetu Carine, lociranom neposredno ispod Gradine. Postojanje vjerskih objekata od antičkog hrama do srednjovjekovne crkve i džamije i tradiciju kultnog mjesta potvrđuje ovogodišnji nalaz sime – kamenog oluka i prošlogodišnji nalaz kamene plastike i  ćiriličnog natpisa, koji bi se za sada mogli datovati u 14. vijek“, navedeno je u saopštenju.

IMG 20180702 104129

Ovogodišnja kampanja predstavlja nastavak istraživanja započetih prošle godine na lokalitetu Gradina, gdje su pronađeni arhitektonski ostaci i pokretni materijal od helenističkog do  venecijanskog perioda. Ove godine otvoren je rov i više sondi na vrhu i padinama Gradine. Konstatovani su arhitektonski elementi koji su u fazi definisanja. Za snimanje lokaliteta se koristi sistem i mjerna tehnika RTK GPS, projekcija UTM 34N.

IMG 20180704 095505

Nosilac dozvole za istraživanja je JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Rukovodilac istraživanja je dr Dejan Gazivoda, a u crnogorskom istraživačkom timu su arheolozi istraživački savjetnici, Đorđe Ćapin zamjenik rukovodioca istraživanja i Radmila Ćapin iz JU Gradski muzej i Galerija Herceg Novi, arheolog Jelena Čelebić, konzervator Slavica Orlandić i arh. tehničar-konzervator Seadeta Osmanagić iz JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. U poljskom timu, koji vodi prof. dr Pjotr Diček su arheolozi dr Martin Lemke, mr Januš Reclav, mr Agata Momot, mr Bartosz Wojciechowski, 1 doktorand i 6 studenata arheologije iz Poljske i Kine. Stručni nadzor nad radovima obavlja JU Muzeji i Galerije Podgorice.

Planirano je da istraživanja traju do druge polovine jula 2018.

IMG 20180629 092615

Kalendar