Arnautović ponovo u Herceg Novom

Izložba slika, poznatog crnogorskog umjetnika, nekadašnjeg stanovnika Herceg Novog, Anđelka Aranutovića biće otvorena u četvrtak, 24. oktobra u 19 sati u galeriji „Josip Bepo Benković“ u starom gradu.

“Stalna i neiscrpna fascinacija morem, školjkama, Ženom, rađa jedan čudesni svijet Arnautovićevih slika, koji uvijek iznova uzbuđuje i poziva na promišljanje. No, ta naizgled jednostavna motivska orjentisanost, nosi u sebi mnogo dublju i sadržajniju dimenziju umjetnikovog najličnijeg doživljaja Svijeta. Tako nam prizori morskih bura, napuštenih i nasukanih barki, usamljenih ribara na pučini, postaju bliska vizija dramatične istine samog Života. Vođen, naime, oporom spoznajom unutrašnjih nemira i sukoba, vječitih napora i traganja, umjetnik u sopstvenom ambijentu istražuje različite mogućnosti njihovog odraza i na taj način uspostavlja nove modele likovnih vrijednosti. To je očigledno i na motivima mrtve prirode, gdje raspuknute polovine prezrelih narova nose u sebi vječitu ideju vanitasao prolaznosti i smrtnosti kao jedinoj izvjesnoj konačnosti”, napisala je istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka Milica Radulović u svom osvrtu na Arnautovićevo stvaralaštvo.

Arnautović je rođen je na Cetinju 1935. godine. Umjetničku školu je završio u Splitu. Studije pohađao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (odsjek slikarstvo). Specijalizovao zidno slikarstvo i unutrašnji enterijer u Parizu, “Ecole de Bozar”. Dobitnik stipendije Saveznog ministarstva za kulturu za usavršavanje slikarstva u Parizu (Francuska). Bavio se umjetničkim i pedagoškim radom u Herceg Novom.
Član je ULUCG, od 1963. god.
Do sada je izlagao na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je velikog broja nagrada za svoje stvaralaštvo od kojih su najznačajnije:

– NAGRADA ŠESTOG HERCEGNOVSKOG ZIMSKOG SALONA
– PRVA NAGRADA SALONA 13. NOVEMBAR CETINJE
– NAGRADA ZAVIČAJNOG MUZEJA HERCEG NOVOG
– NAGRADA CENTRA ZA KULTURU- CETINJE, NA 13 NOVEMBARSKOM SALONU
– NAGRADA FONDAZA LIKOVNO UNAPREĐENJE „MOŠA PIJADE”, za likovnu umjetnost
– NAGRADA PETOG TRIJENAU\ SAVREMENOG CRTEŽA- SOMBOR
– NAGRADA ZA SLIKARSTVO U GALERIJI „BARLETTI (ITALIJA)

Izložbu će svečano otvoriti poznati scenografi slikar Zoran Jokić i biće otvorena do 08. novembra.

Kalendar