Dječji likovni konkurs “Računajte na nas” – afirmacija antifašizma

Narodni muzej Crne Gore u okviru aktivnosti obilježavanja 80 godina od Trinaestojulskog ustanka naroda Crne Gore protiv fašizma i 70 godina od osnivanja Muzeja NOB-a raspisuje likovni konkurs “Računajte na nas”, za učenike osnovnih i srednjih škola.

Konkursom se afirmiše antifašizam kao temeljna vrijednost našeg društva i podstiču najmlađe generacije na njegovanje kulture sjećanja prema žrtvama palim za slobodu Crne Gore. Pristigli radovi učesnika će biti podijeljeni u dvije kategorije: na uzrast do 13 godina i uzrast od 13 do 18 godina.

Fotografije radova, kao i informacije o učesnicima, slati na e-mail: bojana.sjekloca@narodnimuzej.me, do 12.jula.
Po završetku konkursa najbolji radovi će, po mišljenju stručnog tima Muzeja biti objavljeni na društvenim mrežama Narodnog muzeja Crne Gore, a njihovi autori će dobiti prigodne, simbolične nagrade.

 

 

 

Kalendar

maj, 2024