‘Dvostruka dubina’ Аleksandre Dementjeve na Rosama

Medijska instalacija ‘Dvostruka dubina’ Аleksandre Dementjeve biće pred publikom galerije Alexander na Rosama od danas u 18 sati.

U svojoj medijskoj instalaciji Аleksandra Dementjeva nam predlaže da postanemo istraživači i da zavirimo u nevidljivo. Pomoću video-prenosa sa kamere, instalirane u moru, mi ćemo u samoj galeriji, u realnom vremenu posmatrati procese, koji se dešavaju u vodi.
71% Zemljine površine je pokriveno vodom. Oko 60% ljudskog tijela se sastoji od vode. 80% našeg mozga je voda. Šta se dešava u mozgu? Šta se dešava u vodi?
Каkve interpretacije viđenog stvaraju kod nas dodatne slike, odakle one «dolaze»?
Šta je stvarno, а šta je izmišljeno? Šta je duboko skriveno u našem genetskom pamćenju i šta je pokretač sjećanja kolektivnog, podsvjesnog?
Аleksandra Dementjeva nam kaže da zađemo u dubinu svoje svijesti kroz vizuelne slike koje dolaze iz dubine morske vode i da istražimo mehanizam nastanka strahova, mitova i falsifikata u savremenom svijetu.

Аleksandra Dementjeva je rođena 1960. godine u Moskvi. Studirala je žurnalistiku i umjetnost u Moskvi  i u Barseloni . Primarni interes Dementjeve kao umjetnika je primjena socijalne psihologije, teorije percepcije i biheviorizma u instalacijama, kao i razvoj naracije u filmovima pomoću subjektivne kamere. Profesor je Kraljevske umjetničke akademije u Briselu. Dobitnica je glavne nagrade za najbolji mono video na festivalu VAD (Žirona, Španija). Učestvovala je na brojnim izložbama u najvećim ruskim i inostranim kulturnim institucijama, kao što su Državni Ermitaž (Sankt-Peterburg, Rusija), Моskovski muzej savremene umjetnosti (Rusija), kulturni centar Centro de la Imagen (Меksiko Siti) i dr. Živi i radi u Briselu.

Izložba će biti otvorena do 13. avgusta.

Kalendar