Film o ugroženoj baštini Boke kotorske u subotu u Kolektivu

Kratki dokumentarni film „Boka kotorska i UNESCO status: ugrožena baština“ prikazuje se u Kolektivu ove subote, 15.oktobra od 19 sati, uz besplatan ulaz.Ovo je priča o onome što je izgubljeno i ugroženo u kontekstu kulturno-prirodnog bogatstva Bokokotorskog zaliva. Zašto prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora prijeti brisanje sa Liste svjetske baštine UNESCO-a? U kakvoj su vezi priroda, kultura i profit i kako se borimo protiv devastacije prostora i zaštićenih područja?

Projekcija filma “Ugrožena baština” organizuje se u okviru projekta Palma Nostra koji nastoji da edukuje, informise i podstakne građane Herceg Novog da uzmu učešće u rješavanju problema životne sredine svog grada. Projekat podrazumjeva kreiranje informativno-edukativne online platforme, prikazivanje 3 dokumentarna filma koja se bave pitanjem prirodnog dobra i odnosa pojedinaca i zajednica prema prirodi, pokretanje peticije za inicijativu uspostavljanja posebne budžetske linije Opštine Herceg Novi za očuvanje, zastitu, valorizaciju promociju prirodnog nasljeđa Herceg Novog (posebno flore), potpisivanje memoranduma o saradnji sa Opštinom Herceg Novi te snimanje i prikazivanje „omaž“ dokumentarnog filma Palma Nostra, posvećenog novskim palmama kojih više nema.
Projekat Palma Nostra NVO Nov Val realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 -ReLOaD2, koji finansira EU, a implementira UNDP. U Crnoj Gori ReLOaD2 program sprovodi se u partnerstvu sa petnaest opština, među kojima su Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, koje čine klaster Coastal Mates.

Kalendar

april, 2024