Fortitude

Predstavnici Opštine Herceg Novi učestvovali su na radionici „Baština i prezentacija“ koja je održana u hrvatskom gradu Karlovcu, u okviru projekta „Fortitude“. U radionici čiji je cilj unaprijeđenje znanja o pripremi i korištenju fortifikacijske kulturne baštine kao osnove turističke ponude, učestvovali su predsjednik Skupštine opštine, Ivan Otović i sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

Gradonačelnik Karlovca, Damir Mandić pozdravio je prisutne i zaželio im uspješan rad dajući punu podršku projektu, te ističući da grad na čijem je čelu pruža svim partnerima ruku saradnje u prenošenju iskustava i znanja upravljanja projektima.

Predstavnici Herceg Novog imali su priliku da se povežu sa predstavnicima Grada Karlovca i okolnih opština, JU Tvrđava kulture Šibenik, kao i partnerima iz Opštine Bar, Italije, Holandije i Njemačke. Radionicu su vodili glavni sekretar Evropske federacije gradova i odbrambenih fortifikacija (EFFORTS),  Rafael Dero i voditelj Evropskog udruženja za kulturne rute fortifikacijskih spomenika, Dirk Roder.

Tokom posjete, sekretarka za kulturu i obrazovanje Herceg Novog, Ana Zambelić Pištalo ostvarila je kontakt sa načelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca, Draženkom Sila Ljubenko. Razgovarale su o povezivanju i zajedničkom učešću u međunarodnim projektima, sa posebnim akcentom na kulturu i omladinsku politiku. Jedna od tema bila je i mogućnost saradnje kroz karlovačku „Filmsku reviju mladeži“, u okviru koje se održavaju programi „Dječije filmsko stvaralaštvo“ i „Srednjoškolci predstavljaju srednjoškolcima“, imajući u vidu da je i Herceg Novi grad filma koji je usmjeren na mlade. Takođe, pomenuto je da bi Herceg Novi rado ugostio karlovačko Gradsko kazalište „Zorin dom“.

Radionica „Baština i prezentacija“ bila je prilika  za razmjenu iskustava i znanja kako na primjeren način fortifikacijsku baštinu uključiti u turističku ponudu i oblikovati kao turistički proizvod, sa posebnim osvrtom na značaj uključivanja u evropske mreže i korišćenje digitalnih tehnologija.

Najavljeno je da će sve dosadašnje aktivnosti projekta „Fortitude“ rezultirati organizacijom manifestacije „Noć tvrđava“ koja će se istovremeno odvijati kod svih partnera projekta, a planirana je početkom proljeća 2022.

Projekt „Fortitude“ (Historic Fortresses Intensyfing Cross-Border Tourism Development) započeo je 1. marta 2020. i trajaće do 28. februara 2022. godine. Nosilac projekta je Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik sa partnerima Grad Karlovac, Opština Herceg Novi, Opština Bar i Grad Banja Luka, a ukupna vrijednost iznosi 1.618.438.72 eura, od čega je 85% sufinansirano  iz programa Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020. Glavni cilj projekta je jačanje i diversifikacija kulturno – turističke ponudu u prekograničnom području, te razvijanje što kvalitetnijeg i održivijeg upravljanja kulturnim dobrima.

Kalendar

maj, 2024