Građanska peticija za očuvanje Bolnice Meljine

Građanska inicijativa za očuvanje bolnice Meljine pokrenula je peticiju kojom se traži vanredno zasijedanje lokalnog parlamenta, gdje bi se usvojio zaključak da OPŠTA BOLNICA MELJINE BUDE ZADRŽANA KAO MEDICINSKA USTANOVA I UĐE U SISTEM JAVNOG ZDRAVSTVA CRNE GORE.

Kako se navodi u saopštenju Građanske inicijative o očuvanju bolnice Meljine, peticija se podnosi Skupštini opštine za vanredno zasijedanje, s obzirom da je stanje u bolnici alarmantno.

“Bolnica je usljed blokade računa „Atlasmont“ grupe, ostala bez finansijskih sredstava za isplatu plata, nabavku ljekova, nabavku opreme, nabavku hrane za bolesnike, pa tako imamo situaciju da baro-komora već ne radi zbog nedostatka kiseonika, zaposlenima kasne plate dva mjeseca, nedostaje sanitetskog materijala itd”, objašnjavaju inicijatori peticije dodajući da se liste za potpise nalaze na nekoliko mjesta u gradu – kafebar “Lokanda” i knjižara “So” u centru grada, kao i kafebar pored knjižare “Dambo” na Toploj.

Tekst peticije prenosimo u cijelosti.

 

U skladu sa članom 160. Zakona o lokalnoj samoupravi i čl.br.111 Statuta Opštine Herceg Novi , mi dolje potpisani punoljetni građani (broj građana) pokrećemo

 

GRAĐANSKU I N I C I J A T I V U

 

ZA OPŠTU BOLNICU, MELJINE

 

Predlažemo da: OPŠTA BOLNICA MELJINE BUDE ZADRŽANA KAO MEDICINSKA USTANOVA I UĐE U SISTEM JAVNOG ZDRAVSTVA CRNE GORE.

 

Obrazloženje

 

  • Opis problema: Bolnica Meljine postoji u Herceg Novom više od 100 godina; iako je od početka bila vojna medicinska ustanova, građani Herceg Novog i Boke Kotorske su hospitalizovani u njoj, a posebno je to intenzivirano posljednjih 40-ak godina; stanovnici Herceg Novog su godinama odvajali samodoprinos (od ličnih zarada) za dogradnju medinskih objekata unutar ovog kompleksa; od 2003. godine unutar bolnice postoji opremljeno porodilište, koje je proradilo nakon 40 godina; stanovnicima Herceg Novog su previše udaljene druge bolnice, Risan, Kotor, Nikšić, Podgorica, što je naročito važno u slučaju hitnih intervencija, a posebno je značajno u vrijeme ljetnje turističke sezone, kada je broj stanovnika i turisti uvećan dva do tri puta na području Herceg Novog a saobraćajne veze sa drugim destinacijama veoma otežane pa je i visok rizik po zdravlje oboljelih ili unesrećenih u raznim udesima, koji su česti tokom ljeta.
  • Način identifikovanja problema: bolnica je ostala bez finansijskih sredstava usljed blokade računa „Atlasmont“ grupe. za isplatu plata, nabavku ljekova, nabavku opreme, nabavku hrane za bolesnike, i dr.
  • Broj građana direktno ili indirektno pogođenih određenim problemom: 30.000
  • Dužina trajanja problema: 5 godina
  • Uzrok: privatizacija kompleksa bolnice i blokada računa za crpljenje finansijskih sredstava za isplatu plata i nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

 

Kalendar