Herceg Novi dio državnog projekta „Grad po mjeri mladih”

„Grad po mjeri mladih” je projekat koji se tokom 2019. godine realizuje uz finansijsku podršku Direktorata za mlade i u saradnji sa NVO Juventas, a zahvaljujući Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje i Herceg Novi će biti dio projekta

”Ono što nas posebno raduje jeste podatak da se aktivnosti poklapaju sa našim Lokalnim akcionim planom za 2019. godinu”, ističe sekretarka za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi Ana Zambelić Pištalo. Kako najavljuje, u planu je otvaranje hercegnovskog Omladinskog centra i postoje naznake da se može očekivati podrška Direktorata za mlade u dijelu opremanja jednog ovakvog prostora.

Projekat ”Grad po mjeri mladih” se realizuje u dvije faze. Prva faza, koja će biti sprovedena do jula mjeseca, obuhvata obuku službenika zaduženih za sprovođenje omladinske politike i po jednog od mladih odbornika iz redova pozicije i opozicije.

Osim toga, u  Herceg Novom će biti organizovani info dan, sa ciljem približavnja omladinske politike što širem krugu ljudi  i Okrugli sto na temu aktivnosti u oblasti omladinske politike.

U drugom dijelu godine planirano je formiranje Foruma mladih u saradnji sa lokalnim đačkim palamentima, a koji će brojati do 20 učenika. Cilj je uključivanje mladih u procese donošenja odluka i aktivnije povezivanje sa lokalnom upravom.

”Tokom ove godine planirano  je još nekoliko projekata u koje će biti uključeni mladi Herceg Novog. Izdvojila bih jedan koji koji spaja kulturu i edukaciju. U avgustu će 40 mladih  iz grada izvesti operu na temu vršnjačkog nasilja. Radi se od projektu koji će se realizovati u saradnji sa Fondacijom Operosa i koji ima za cilj afirmaciju mladih iza našeg grada”, ističe Zambelić Pištalo.

Ona navodi i druge brojne aktivnosti u oblasti omladinske politike koje su u planu za naredni period.

”U planu je i priprema Odluke za podršku preduzetništvu mladih, koja je sada u formi nacrta, kao i aktivnosti na organizaciji obuka kada su deficitarna zanimanja u pitanju. Sve ove aktivnosti su definisane Lokalnim akcionim planom, a sredstva za navedene aktivnosti su predviđena Budžetom Opštine Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu i obrazovanje će ih realizovati u saradnji sa partnerima koji su aktivno učestvovali na izradi Strategije”, najavljuje Zambelić Pištalo.

Podsjeća da su u toku pripreme za radionice na temu narkomanije koje će biti realizovane uz podršku Centra bezbijednosti Herceg Novi. U maju je planirano  gostovanje pozorišne predstave koja se bavi temom reproduktivnog zdravlja, a koju će pratiti i tribina za mlade

Kalendar