Herceg Novi i zvanično član EFFORTS mreže

Opština Herceg Novi, zvanično je predstavljena kao novi član Evropske mreže fortifikacionih gradova EFFORTS mreže na juče, 19.11.2020. održanom onlajn kongresu. Tema kongresa je bila „Fortifikaciona baština nakon COVID-19 – potencijali i prilike valorizacije“, a Herceg Novi je ispred JUK HERCEG FEST predstavljala direktorica Gordana Porobić Krcunović. Kako se naovdi u saopštenju Herceg festa, predstavljeni su rezultati ankete, koja se sprovodila tokom oktobra i novembra sa ciljem sticanja dubljeg uvida u socio-ekonomske uticaje fortifikacijske baštine u Evropi te po prvi put kvantificiranja njihovog značaja. Ostali partneri iz EFFORTS mreže prezentovali su aktivnosti sprovedene tokom 2020. godine na njihovim lokacijama te prilike i mogućnosti koje se otvaraju za njih u budućnosti. Herceg Fest je predstavljen kao novi član mreže video prezentacijom koju je izradila marketinška agencija Digital Dab, a koja je radila i video sadržaj na Kanli Kuli u okviru projekta Fortress Reinvented. Video prezentacija je poklon Herceg Festu kao podrška revitalizaciji fortifikacijone baštine u Herceg Novom. U julu je EFFORTS potpisao sporazum o saradnji sa Mrežom evropske kulturne rute utvrđenih spomenika FORTE CULTURA, kojim su svi članovi EFFORTS mreže postali i pridruženi članovi ove organizacije. Takođe na ovom kongresu su predstavljene mogućnosti učestvovanja na EU projektima, a samo članstvo je dobra referenca koja nas preporučuje kao partnera u potencijalnim projektima finansiranim iz EU fondova. Na mapi fortifikacionih gradova mreže FORTE CULTURA iz regiona su upisani gradovi Herceg Novi i Šibenik. Članstvo u ovim mrežama je sjajna prilika za Herceg Novi da na pravi način valorizuje svoju kulturnu baštinu i da svoju kulturnu i turističku ponudu promoviše u mreži koju čine 90 evropskih fortifikacionih gradova.

 

https://youtu.be/2BGFi0we-qw

Kalendar

februar, 2024