Herceg Novi u projektu ReLOaD2

 Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva odabrane su za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). 

Četiri opštine prijavile su se kao Klaster Coastal Mattes za učešće u ovom regionalnom programu, a predviđena sredstva lokalne samouprave će iskoristiti u cilju jačanja omladinske politike. 

Sredstva su namijenjena programima neformalnog obrazovanja, podsticanje volonterizma kod mladih, uspostavljanje inovatnivnih programa podrške zapošljavanja mladih i podrška kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. 

Prema riječima Sekretarke za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi, Ane Zambelić Pištalo, radi se o još jednom projektu koji će omogućiti jačanje omladinske politike u našem gradu, a koja će se ogledati kroz više segmenata djelovanja i kvalitetnu sardanju sa susjednim opštinama i nevladinim organizacijama. 

Ona je podsjetila da je Opština Herceg Novi učesnik dva međunarodna projekta iz oblasti omladinske politike čija realizacija je odložena zbog aktuelne epidemiološke situacije sa Covid 19. To su projekti European Youth Empowerment – Festivals (ЕYE) i European Volunteering Engagement Network (EVEN) čiji je glavni cilj jačanje građanskog aktivizma kroz promovisanje volonterizma.  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi se od 1. februara 2017. godine, sa ciljem jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija,  kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja NVO iz budžeta lokalnih samouprava, a sve sa svrhom rješavanja potreba stanovništva u zajednicama. 

Projekat se nadovezuje na rezultate I dobre prakse višegodišnje projektne intervencije u BiH, projekta Jačanja lokalne demokratije  – LOD projekta. 

 Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija iz Programa podrške civilnom društvu, u iznosu od 8,5 miliona eura, dok će ostatak sufinansirati UNDP kancelarije koje djeluju na Zapadnom Balkanu i partnerske jedinice lokalne samouprave. 

 

Kalendar