Igra svjetlosti Nataše Kažić u SPA galeriji

Otvaranje izložbe umjetničkih fotografija ‘IGRA SVJETLOSTI’, autorke Nataše Kažić, zakazano je za subotu, 22.07 u 20.00 casova u Spa galeriji Instituta Igalo.

Kažić je studentkinja završne  godine studija fotografije na Cetinju. U SPA galeriji izlagala je i 2007. godine.
Izložbi je, kako kaže, dala ime ‘Igra svjetlosti’ jer je svjetlosni tragovi na fotografijama podsjećaju na džez.

”Radi se o seriji radova u medijumu fotografije. Radovi su nastali ove godine, u drugom semestru  kao umetnički zadatak – umetničko istraživanje na predmetu Osnovi fotografije 4a. Na predmetu smo imali više fotografskih vežbi ali je osmišljavanje umetničkog koncepta bio za mene  najizazovniji pa sam mu prvom i pristupila. Zadatak je bio da se osmisli umetnički koncept – umetničko istraživanje, odnosno da se fotografski medij primeni u okviru umetničkog projekta kao samostalnog dela. Tema je bila slobodna, zadatak je bio da istraživanje treba da bude jasno fokusirano na temu pri čemu je naglasak bio na procesnom rad – objašnjava umjetnica.

Izložbu otvara Vitka Vujnović, novinar.

Kalendar