Inicijativa hercegnovske ”Mreže aktera nezavisne kulturne scene”

Hercegnovska Mreža aktera nezavisne kulturne scene, koju su pokrenuli predstavnici više nevladinih organizacija i samostalni umjetnici i kreativni pojedinci, poziva sve nevladine organizacije i pojedince, posebno one koje djeluju na polju kulture i u srodnim sferama, da u petak 7. oktobra u 18 sati prisustvuju sastanku aktera nezavisne scene Herceg Novog u Domu omladine u starom gradu.

Cilj Sastanka je prevazilaženje anomalija u radu i razvoju civilnog sektora i nezavisne scene u Herceg Novom. Sastanak je jedan od koraka koje NVO sektor sa kreativnim pojedincima preduzima da se stvore elementarni uslovi za rad i razvoj civilnog sektora i nezavisne scene, između ostalog i u skladu sa zahtjevima koji se pred Herceg Novi postavljaju kao pred finalistu nadmetanja za Evropsku prijestonicu kulture.

U tom kontekstu je još u avgustu pokrenuta Inicijativa iz koje proizilazi potreba za umrežavanjem i dijalogom javnog i civilnog sektora što treba da doprinese boljim uslovima za rad nevladinih organizacija i saradnji sa lokalnom upravom, Oko Inicijative se za sada okupilo trideset potpisnika – nevladinih organizacija i pojedinaca aktera u Herceg Novom.

Upućen je zahtjev Opštini da se objave rezultati konkursa koji je Sekretarijat za društvene djelatnosti i opštu upravu raspisao za ovu godinu, a čiji rezultati nisu poznati javnosti, kao što nije ni poznato ko je donosio odluke po njima. Ista je stvar i sa konkursom Turističke organizacije. Odgovore još nismo dobili.

Od nadležnih u Opštini zatražena je i informacija o sadašnjem korišćenju javnih prostora koji su u vlasništvu Opštine, a koji propadaju iako su namjenjeni upravo za razvoj i unapređenje civilnog društva i javne kulture. Ukazano je i na činjenicu da nije jasan i transparentan kriterijum i način kojim Opština arbitrira u raspodjeli o raspolaganju javnim prostorima i na koji način se dobija ovaj vid podrške.

Stoga će i pomenuti Sastanak biti sljedeće okupljanje na kojem će se govoriti o zajedničkom djelovanju nevladinih organizacija u Herceg Novom i onome što Nezavisna kulturna scena i civilni sektor imaju kao zajedničke probleme, kao i o onome što na osnovu dosadašnjih rezultata rada mogu da ponude u narednom periodu.

Gost Sastanka će biti Teodor Celakoski – predstavnik KOOPERATIVE, koji se godinama bavi modelima saradnje između instutucija kulture i civilnog društva u Zagrebu, na širem prostoru Hrvatske i prostorima bivše Jugoslavije, zagovarajući uključivanje javnog interesa u kulturne politike i prostorno planiranje, kao inicijator saradnje između civilnog društva, nezavisnih kulturnih organizacija i javnih institucija.

Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija, posebno onih koje djeluju na polju kulture i srodnim poljima, da prisustvuju sastanku, u petak u 18 sati u Domu omladine u Starom gradu.

 

Kalendar

april, 2024