Istorija oživljena kroz street art

Mural “Kotobiljska bitka” hercegnovskog street artista Insa, odnosno Zorana Pavićevića, koji je u radu imao pomoć Nemanje Klisurića – Klisa, od samog kraja decembra krasi  betonski podzid iznad Herceg Novog. Agencija za razvoj i zaštitu Orjena time je zaokružila opremanje odmorišta Kotobiljski izvor.

Lijevu polovinu prostora ispunjavaju siluete turske, a desnu – hrišćanske vojske u trenutku početka sukoba. Siluete su odrađeni dvoplanski, sa tamnijom bojom u prednjem, odnosno svijetlijom u zadnjem planu. Mural je izveden tako da dozvoljava naknadno proširenje kompozicije i na unutrašnje zidove.

”Mural je doprinos naš obilježavanju do sada zapostavljenog istorijskog događaja koji je, uz oslobođenje Herceg Novog, u konačnici doveo do formiranja Boke Kotorske kao jedne jedinstvene cjeline” – kažu u Agenciji za razvoj i zaštitu Orjena.

Završno sa upravo urađenim muralom, okolina Kotobiljskog izvora je za nekoliko proteklih mjeseci temeljno izmijenjena, raščišćena, a prostor uređen. Smjenjivali su se radovi na signalizaciji staze, građevinski iskopi, klesarski radovi u kamenu, hortikulturni radovi, postavljanje info table sa istorijskim sadržajem, drvenog inventara i na kraju – slikarski radovi.


Fotografije su preuzete sa zvanične Facebook strane Agencije za razvoj i zaštitu Orjena

Kalendar

jul, 2024