Istraživanje pokazalo da je Herceg Novi po kulturnim događajima ispred ostalih u CG

Mladi su opšte zadovoljstvo životom u Herceg Novom na skali od 1 do 10 ocijenili prosječnom ocjenom 6,6. Kada je riječ o kulturi, Herceg Novi se ističe kao grad koji ima bogatu ponudu, ali gotovo polovina ispitanika nikada, eventualno jednom godišnje prisustvuje nekom događaju, saopšteno je na prezentaciji istraživanja koje je sproveo Institut za strateške studije i projekcije. Istraživanje i procjena omladinskih politika i potreba mladih sprovedeno je u 15 lokalnih uprava u okviru projekta „ReLoaD 2“, koji sprovodi UNDP u saradnji sa lokalnim upravama u Crnoj Gori, na uzorku od 114 ispitanika uzrasta od 15 do 30 godina u Herceg Novom, a teme kojima se bavilo istraživanje su poznavanje omladinskog zakonodavnog i strateškog okvira, obrazovanje, zaposlenje – ekonomska i socijalna sigurnost, proaktivnost mladih, zdravlje, kulture i socijalna inkluzija.

Prezentaciju rezultata održali su Tamara Čirgić iz UNDP-a, Andrija Leovac iz Instituta za strateške studije i projekcije i sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

„U lokalnoj upravi u Herceg Novom izdvajaju se određene pojedinosti u oblasti rada sa mladima, koje ne postoje u drugim opštinama. Naime, ovo je jedna od rijetkih Opština koji ima Lokalni akcioni plan za borbu protiv vršnjačkog nasilja i pravilnik za pomoć talentovanim mladima. Opština Herceg Novi ima i posebnu budžetsku liniju za mlade, koja se ne preklapa sa sredstvima koja Opština izdvaja za NVO koje tim sredstvima, takođe, finansiraju projekte za mlade“, pročitala je Zambelić Pištalo dio iz istraživanja koje je pokazalo da mladi nemaju povjerenja u institucije, dok sa druge strane žele zaposlenje u državnim preduzećima. Polovina ispitanih smatra da znanje koje stiču kroz formalno obrazovanje nije dovoljna osnova za pronalaženje posla. Kao glavne prepreke ističu nedostatak poslova i neophodnost „veze“ za dobijanje posla. U generalnom ispitivanju svih mladih glavni razlog za nezadovoljstvo jesu loši uslovi života i nemogućnost zaposlenja nakon obrazovanja.

„Istraživanje je posebno dragocjeno za aktivnosti koje Sekretarijat realizuje u okviru omladinske politike, tako da nam je ovo značajan predložak za izradu Lokalnog akcionog plana za narednu godinu, koji će biti rađen po usvajanju Nacionalne strategije za mlade“,  kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo i istakla da lokalnu upravu najviše interesuju potrebe i prakse mladih Novljana. Uz kulturna dešavanja, kako je pokazalo istraživanje, Herceg Novi se izdvaja kao Opština koja brine o mladima

„Ispostavilo se da nam je istraživanje došlo u pravom trenutku, konkretno za lokalne samouprave, jer Crna Gora nema Nacionalniu strategiju za mlade, a od usvajanja tog dokumenta zavisi i usvajanje Lokalnih strategija, koje predstavljaju okosnicu za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi“, kazala je Zambelić Pištalo.

UNDP-u istraživanje je bilo usmjereno na rezultate, kako bi na osnovu njih sprovodili aktivnosti u okviru omladinske komponente projekta „ReLoaD 2“, kazala je Tamara Čirgić.

Realizacija drugog dijela projekta „ReLoaD“ započeta je u januaru 2021. godine, a rok trajanja je 24 mjeseca.

Kalendar

maj, 2024