Izložba skulptura Đura Belog Prijića

Izložba   skulptura  Đura Belog Prijića u galeriji Sue Ryder biće otvorena večeras u 19 i 30.

Autor će predstaviti 25 radova nastalih u posljednje tri godine.

“Umjetničko djelo Đura Belog Prijića predstavlja respektabilan primjer kako dvije likovne discipline, slikarstvo i vajarstvo, mogu da koegzistiraju kao kompatibilan idejni i likovno-estetski korpus, i kako je u prirodi svakog posvećenog umjetnika da u skladu sa samosvojnim poetskim sklonostima traži i nalazi individualne stvaralačke puteve. Poštujući jezičke samorječivosti slike i skulpture Beli Prijić usložnjava kreativna traženja. Naime, na slikama smišljeno potencira trodimenzionalno definisanje predmetnog sloja kojim postiže iluziju bareljefne plastičnosti, dok na skulpturama, koristeći materijale različitih hromatskih vrijednosti i svojstava (kamen, drvo, metal, kompozitni materijali) ostvaruje slikovne, kolorističke i svjetlosne efekte” – zapisala je u katalogu izložbe  istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.

Prijićeve skulpture biće pred publikom u narednih 15 dana.

Kalendar

april, 2024