Izložba unikatnog nakita i rukotvorina – Dorra Nuova

Prva samostalna izložba unikatnog nakita i rukotvorina u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova” koju realizuju NVO Mladi Romi u partnerstvu sa NVU Ruke iz Herceg Novog, biće otvorena sutra (četvrtak) u 17 sati u prostoru radionice Dorra Nuova u Herceg Novom, koja se nalazi na adresi Stepenište 28. oktobra br. 12 (10 metara ispod picerije Touch)

Svi izloženi predmeti su ručni radovi korisnica projekta koji je podržan od Evropske unije, stoga će na izložbi biti i predstavnici Evropske komisije, Sektora za kooperacije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, kao i predstavnici Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO Mladi Romi pokrenula je u novembru 2016. godine projekat namjenjen povećanju zapošljivosti i zapošljavanja teško zapošljivih žena – Dorra Nouva. Projekat je podržan sredstvima Evropske unije kroz grant šemu “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Kalendar

april, 2024