Konačno i zvanično javna kupališta

Konačno se radi u korist građana koji će ove godine u Herceg Novom, zahvaljujući inicijativi pripadnika platforme Crno na bijelo, dobiti dva javna kupališta, jer je na sjednici Upravnog odbora JP Morsko dobro donijeta odluka o jednostranom raskidu ugovora sa firmom „Vektra Boka“ A.D Herceg Novi, zbog neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda i ustupanje na korišćenje kupališta. Riječ je o Ugovoru koji je sklopljen između JP Morsko dobro i „Vektra Boka“ A. D Herceg Novi od 1. avgusta 2008. godine na period od 20 godina odnosno do 1. avgusta 2028. godine, a godišnja naknada utvrđena je u iznosu od 37. 904 eura. Ugovorom su korisniku ustupljene četiri plaže i to: kupalište ispred hotela „Plaža“, kupalište ispred hotela „Tamaris“, kupalište ispred hotela „Igalo“ i kupalište Žanjic.

„Upravni odbor Javnog preduzeća Morsko dobro, na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao Blažo Rađenović, saglasan je da Javno preduzeće pokrene postupak o jednostranom raskidu Ugovora sa društvom “Vektra Boka“ A.D Herceg Novi“, potvrđeno je “Vijestima” u ovom javnom preduzeću. Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj je istakao da će shodno zakonskim okvirima, a u saradnji sa lokalnom samoupravom Herceg Novog, predložiti da dva kupališta koja su predmet raskinutog ugovora budu ustupljena građanima na korišćenje, a preostala dva budu ustupljena nakon sprovedenog javnog poziva.

Kalendar

mart, 2024