Konferencija Arheološki predio Boke Kotorske – Kamenje spoticanja

Hercegnovski arhitekta Vuk Čvoro, učestvovaće na konferenciji Arheološki predio Boke Kotorske – ,,Kamenje spoticanja”, koju u Kotoru u subotu, 28. oktobra organizuje Građanska inicijativa Bokobran. Kako navode iz te organizacije, krajnje je vrijeme ukazati na građevinsko nasilje koje prijeti uništavanju značajnih arheoloških lokaliteta na području Boke Kotorske i to je jedan od ciljeva organizovanja ove konferencije.

Stručnjaci različitih profila okupljeni u inicijativi Bokobran tvrde da je Arheološka karta Crne Gore (AKCG), odnosno upravo njen dio koji se odnosi na Boku, a u koji si imali uvid,  jako loše urađena.

,,Na tragu sumarnih rezultata nekoliko studija distribucije arheoloških lokaliteta na području Boke Kotorske i njenog bližeg zaleđa projekat „Arheološka karta Crne Gore“ imao je za cilj da upotpuni naše znaje o prirodi i prostornoj distribuciji arheoloških lokaliteta. Nažalost, ovaj pokušaj nije dao željene rezultate. Neuspjela informatička integracija i usklađivanje podataka prethodnih istraživanja, izostanak jasne istraživačke strategije u potpunosti je iznevjerio očekivanja naučne javnosti. Danas, nakon pune decenije rada, zvanična evidencija arheoloških lokaliteta na državnom nivou za područje Boke Kotorske ostala je nepromijenjena“, kazao je arheolog konzervator Miloš Petričević iz inicijative Bokobran.

Ta građanska inicijativa je, nakon pet mjeseci, uspjela da se izbori da praistorijski arheološki lokalitet bez pandana u Crnoj Gori, Gradina Straišće na rtu Ograda u uvali Mirišta na Luštici, bude stavljen pod režim prethodne zaštite od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Na taj način je postignuto da barem u narednih godinu dana, kako navode iz organizacije Bokobran, uslijed građevinskog nasilja, praistorijska gradina neće biti uništena u cilju izgradnje turističkih sadržaja. Stručnjaci ukazuju da je generalno, arheološki predio Luštice i Grblja ugrožen sa svih strana, pa stoga ukazuju na neophodnost zaštite još nekoliko konkretnih arheoloških lokaliteta.

Iz Bokobrana konstatuju da je tužno da je još uvijek jedini objektivni presjek hronologije i klasifikacije arheoloških lokaliteta na području Boke Kotorske „Sistematsko arheološko rekognosciranje teritorije SR Crne Gore“, koje je sprovedeno osamdesetih godina prošlog vijeka koju je za CANU radila ekipa arheologa Ilija Pušić, Đorđe Ćapin, Jovan Martinović, Dušanka Moškov.

,Nemamo što da krijemo, ta studija je preciznija i bolje urađena nego AKCG”, kaže Petričević koji je doktorand na temi arheološkog predjela Luštice i Grblja i gradinu datira u kasno bronzano doba, a nalaz bazira na ulomcima keramike koje je otkrio za ranije analize lokaliteta. On je još 5. juna Upravi za zaštitu kulturnih dobara poslao prijavu o uništavanju lokaliteta Straišće. Novi zahtjev Upravi je proslijeđen dvadesetak dana kasnije iz Inicijative Bokobran, iza koje stoje Petričević, Antonela Stjepčević, Marta Pasković Kočović i Miljan Vujošević.

Gradina  Straišće je evidentirana u austrougarskim katastarskim mapama poluostrva Luštica još u 19. vijeku. Ona danas ne uživa status kulturnog dobra, a aktuelna Državna studija lokacije(DSL) Sektor 34 (Arza-Mirišta-Žanjic) upravo na gradini predviđa izgradnju hotela visoke kategorije, a na prostoru koji bi trebalo da bude zaštićena okolina lokaliteta, već su izgrađene dvije od devet planiranih vila.

Na konferenciji koja će u subotu početi u 11 sati u kotorskoj Palati Bizanti, panelisti će pored Čvora i Petričević biti i Jovan Martinović, Vilma Kovačević, Aleksandra Kapetanović, Dragan Rajčević i Filip Bubalo.

22555621 310148376058991 4274318138915759754 o

Kalendar