Konkurs “Kulturna baština Novog, spoj prošlosti i budućnosti”

Evropska  komisija je 2018. godinu proglasila godinom kulturne baštine jer je upravo kulturna baština temelj za prepoznavanje, definisanje i potvrdu kulturnog identiteta naroda. Sekretarijat  za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi ovim povodom raspisuje likovni i literarni konkurs namjenjen učenicima starijih razreda osnovne  škole i srednjoškolcima na temu “Kulturna baština Novog, spoj prošlosti i budućnosti”.

Radove bi trebalo dostaviti na adresu : Opština Herceg Novi, Sekretarijat  za kulturu i obrazovanje (sa naznakom Kulturna baština-konkurs) najkasnije do 10. oktobra 2018.

-Kulturna baština Herceg Novog je bogata. Namjera nam je upoznavanje djece i mladih  sa istorijom i tradicijom kako bi u budućnosti imali generacije koje će  cijeniti i čuvati bogato nasljeđe grada. Nesumnjivo je kulturna baština, materijalna i nematerijalna zajedničko bogatstvo kojem moramo odgovornije pristupiti, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo.

Kulturna baština, koja se dijeli na materijalnu i nematerijalnu, izraz je vjerovanja, težnji, vrijednosti, dostignuća i iskustava ljudi na određenoj teritoriji i stoga predstavlja izvor saznanja o određenoj ljudskoj zajednici i šire.

U Izvještaju Ministarstva kulture o stanju kulturne baštine Crne Gore navedeno da je na području Opštine Herceg-Novi (do danas) ukupno registrovano 47 spomenika kulture.

I kategorija

 1. Manastir Savina

 

II kategorija

 1. Zidine starog hercegnovskog grada
 2. Tvrđava Španjola
 3. Utvrđenje Mamula, ostrvo Lastavica
 4. Crkva Rize Bogorodice, Bijela
 5. Crkva Sv. Sergija i Vlaha, Podi
 6. Crkva Sv. Tome, Kuti
 7. Sakralni kompleks sa Njegoševom školom
 8. Staro gradsko jezgro Herceg-Novog
 9. Crkva Sv. Neđelje, Jošica
 10. Crkva Sv. Petke, Mrkovi
 11. Crkva Sv. Stefana, Sušćepan
 12. Crkva Sv. Trifuna, Klinci
 13. Crkva Sv. Trojice, Kuti
 14. Kanli kula
 15. Kompleks crkve Sv.Tome, Trebesin
 16. Sakralni kompleks na ostrvu Žanjice
 17. Tvrđava Forte mare

 

III kategorija

 1. Zadužbina Duković, Topla
 2. Kuća Miroslava Štumbergera, Baošići
 3. Crkva Sv. Jovana, Kuti
 4. Crkva Sv. Đorđa, Radanići, Luštica
 5. Crkva Sv. Gospođe, Ubli
 6. Crkva Sv. Jovana, Rajevići, Sutorina
 7. Crkva Sv. Neđelje, Mojdež
 8. Crkva Sv. Stefana, Đenovići
 9. Crkva Sv. Petra, Bijela
 10. Zapadno i istočno podgrađe Herceg-Novog
 11. Crkva Sv. Andrije, Kuti
 12. Crkva Sv. Andrije, Zabrđe, Luštica
 13. Crkva Sv. Ane, Savinska Dubrava
 14. Crkva Sv. Arhanđela Mihaila, Klinci, Luštica
 15. Crkva Sv. Đorđa, Kuti
 16. Crkva Sv. Gospođe i staro groblje, Velje Brdo
 17. Crkva Sv. Gospođe, Kuti
 18. Crkva Sv. Ilije, Ilijina Kita, Žvinje
 19. Crkva Sv. Ilije, Kuti
 20. Crkva Sv. Ilije, Mokrine
 21. Crkva Sv. Jovana, Đenovići
 22. Crkva Sv. Jovana, Kalimož, Bijelske Kruševice
 23. Crkva Sv. Krsta, Mokrine
 24. Crkva Sv. Nikole, Baošići
 25. Crkva Sv. Nikole, Đurići, Kamenari
 26. Crkva Sv. Nikole, Podi
 27. Crkva Sv. Petra i Pavla, Brguli, Luštica
 28. Episkopsaka rezidencija Ljubibratića, Topla
 29. Samostanski kompleks Sv.Antuna.

 

 

Kalendar