KONKURS ZA IZLAGAČKU 2023. GODINU

Galerija  “Josip  Bepo Benković” Herceg Novi raspisuje konkurs  za  izlagačku  2023. godinu i poziva sve zainteresovane likovne  stvaraoce da se prijave sa samostalnim  izložbama, autorskim  projektima iz oblasti likovne umjetnosti, dizajna  I  vizuelne umjetnosti  za  izlaganje u slobodnim terminima u 2023. godini.

Konkurs  se odnosi na mlade umjetnike kao i na umjetnike koji su  se potvrdili svojom profesionalnom biografijom i stekli umjetničke  reference.

Potrebna dokumentacija  za učešće na konkursu:

  • Radna biografija( CV )
  • Portfolio ( u štampanom ili elektronskom obliku)
  • Kratak opis koncepta izložbe
  • Posebni zahtijevi( ukoliko postoje ) za postavljanje izložbe

Galerija  “Josip  Bepo Benković “ Herceg Novi obezbijeđuje :galerijski prostor, katalog, pozivnicu, plakat, medijsku prezentaciju  I svečano otvaranje izložbe.

Odluku o izboru donosi umjetnički savjet galerije. Autori čije su izložbe- projekti izabrani biće blagovremeno obaviješteni.

Konkurs  je otvoren  od  10.11 do 10.12.2022.godine.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu ili elektronskom poštom na :

GALERIJA  JOSIP  BEPO  BENKOVIĆ

Marka Vojnovića  4

85 340 Herceg Novi

Crna Gora

e-mail: info.mighn@gmail.com

telefon:  + 382 31 340 318

Napomena:

Nepotpuna dokumentacija I zahtijevi pristigli nakon 10.12.2022. godine se neće razmatrati.

Kalendar

april, 2024