Konkurs za skulptorsko rješenje u čast Mirka Komnenovića

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je međunarodni Konkurs za studiju idejnog skulptorskog rješenja spomen obilježja posvećenog Mirku Komnenoviću u Herceg Novom.

Na Konkursu mogu učestvovati akademski vajari i ostala lica koja za to posjeduju adekvatnu stručnu kvalifikaciju, a koja private poziv ili preuzmu konkursni materijal, i koja u potpunosti prihvataju uslove Konkursa.

Cilj Konkursa je izbor najbolje i najcjelishodnije studije  idejnog   skulptorskog rješenja  spomen obilježja posvećenog Mirku Komnenoviću, te je u tom cilju potrebno putem reprezentativnog skulptorskog rješenja ostvariti dostojno sjećanje na jednu od najznačajnijih istorijskih ličnosti koja je doprinijela razvoju i napretku Herceg Novog.

Očekuje se da spomen-obilježje bude figuralno skulptorsko djelo koje će ostvariti skladnu skulptorsku vezu između specifičnosti lika i posebnosti karaktera Mirka Komnenovića. Takođe, potrebno je uvažiti izraz epohe u kojoj je Mirko Komnenović živio, a tačna lokacija i shodno njoj tip postamenta i uređenje prostora biće naknadno utvrđeni na osnovu odredbi Zakona o spomen obilježjima.

Konkurs je otvoren od 22.03.2019. god. do 08.06.2019. god, do 14 časova do kada je neophodno dostaviti konkursne radove ili ih poslati poštom zaključno sa 08.06.2019. god. do 24 časova što se provjerava poštanskim pečatom na omotu konkursnog elaborata i po potrebi dokazuje poštanskom potvrdom koja je u posjedu autora – pošiljaoca. Konkursni radovi se predaju na arhivi Opštine Herceg Novi, ili poštom na adresu  Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2, Herceg Novi, Crna Gora.

Konkursni materijal će u elektronskoj formi biti dostavljen zainteresovanima koji se prijave na e-mail kultura.lazarevic@hercegnovi.me do 29.03.2019.

Mirko  Komnenović je rođen 21. septembra 1870. godine u Herceg Novom u staroj kapetanskoj porodici. U periodu od 1930. do 1941, Komnenović je bio načelnik Opštine Herceg Novi  i za to vrijeme  dao značajan doprinos  razvoju grada. U navedenom periodu posebna pažnja je posvećivana izgradnji novih i održavanju postojećih puteva, uređenju vodovodne i električne mreže.  Za vrijeme njegovog mandata  formirana je i  vatrogasna četa  u Herceg Novom, izgrađena je željeznička stanica na Škveru. Zaslužan je za otvaranje Učiteljske škole u Herceg Novom, kao i za poboljšanje uslova za rad u školi na Srbini ( u navedenom periodu je nadograđen jedan sprat škole). Nemjerljiv je Komnenovićev napor i angažman u obogaćivanju i uljepašavalju parka hotela Boka egzotičnim i rijetkim biljkama.

Mirko Komnenović se školovao u Tivtu, Mariboru i Švajcarskoj, govorio je italijanski, njemački, ruski i francuski jezik, imao poznanatdva širom Evrope, a za njegov rad i zasluige oslikovali su ga Rusija, Srbija, Francuska i Čehoslovačka.

Mirko i Olga Komnenović su ostavili veliku zadužbinu svom gradu.  U njihovoj kući se danas nalazi Muzej grada Herceg Novog.

Podsjećamo, usvojenim Planom podizanja spomen obilježja u ovoj godini je planirano i postavljanje spomen obilježja Jeftu Gojkoviću, Zuku Džumhuru, kao i preimenovanje Risanske u Ulicu Elize Duković Lombardić.

Kalendar

maj, 2024