Kuća Iva Andrića kao memorijsko-produkcijski kompleks i mjesto harmonije

Članovi ekspertskog tima koji radi na projektu revitalizacije Kuće Iva Andrića u Herceg Novom sastali su se proteklog vikenda sa rukovodstvom Opštine i predstavili Predlog prostornog rješenja koji, kao intergralni dio Studije izvodljivosti, Kuću predviđa kao memorijsko-produkcijski kompleks sa parkom harmonije, dostojan života i djela jedinog Nobelovog laureata među Južnim Slovenima.

Rezultate detaljnog istraživanja života Andrića u Novom i analizu stanja, kao i na njima zasnovana projektna rješenja i SWOT analizu, predsjedniku Opštine Stevanu Katiću i saradnicima predstavili su članovi projektnog tima: književni istoričar, kulturolog i leksikograf dr Vladimir Roganović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu prof. dr Dragan Bulatović i kulturolog Dimitrije Vujadinović.

Članovi projektnog tima istakli su važnost zajedničkog djelovanja lokalne uprave i tima koji su udružili kreativne i produkcijske snage u zajedničkoj želji da Herceg Novi revitalizacijom Andrićevog doma dobije mjesto kulture koje će biti na ponos i Novljanima i svim gostima našega grada. Konstatovali su da međupartnerska saradnja teče izuzetno dobro u svim aspektima: u pogledu rokova, dogovora i izuzetno konstruktivne komunikacije.

01

U sprovođenju projektnih aktivnosti kao vodilja je uzeto Andrićevo uvjerenje – „živjeti što dostojnije, u skladu svog vremena“. Tako je konačan cilj da dom Iva Andrića bude memorijsko produkcijski kompleks – mjesto sjećanja, ali i održavanja kulturnih programa, povezivanja obrazovnih i kulturnih ustanova, organizacija i pojedinaca u zemlji i šire.

Važan dio kompleksa je vrt, kojem je Andrić posvećivao posabnu pažnju. Prema svjedočenjima njegovih savremenika i piščevim zapisima, ovo je mjesto na kojem je sa suprugom Milicom Babić doživio ličnu harmoniju, što ga čini jedinstvenim u svijetu. Ideja je da vrt bude obnovljen prema spisku biljaka koji je sačinio pisac, što će biti posao pejzažnih arhitekata i stručnjaka za hortikulturu. U narednom periodu, u skladu sa projektnom dinamikom, slijedi finalizacija arhitektonskog projekta uređenja terena, kako bi radovi u vrtu i u kući mogli da počnu što ranije.

02

„Kuća Iva Andrića treba da bude multikulturalni centar koji će dodatno baciti još jedan snop svjetla na Herceg Novi kao grad umjetnika, umjetnosti i bogate kulturne baštine“, istakao je dr Roganović. Kako je zaključio prof. dr Bulatović, upravo će „kreativno-produkcijski dio, odnosno oni sadržaji koji će su u kući dešavati, predstavljati istinski zalog da će Kuća živjeti u punom kapacitetu“.

Uviđajući izuzetnu važnost promišljanja predstavnika lokalne zajednice, Opština je dan ranije organizovala i otvoreni sastanak ekspertskog tima sa predstavnicima nevladinog sektora i kulturnim i turističkim poslenicima grada, kako bi čula njihova zapažanja i sugestije. U konstruktivnom duhu, više od tri sata razgovarano je o idejama koje bi mogle doprinijeti boljoj valorizaciji Andrićeve kuće.

Veoma je važno da Novljani Kuću Iva Andrića dožive kao mjesto gdje će rado da odlaze, jer bez toga ni najgenijaliniji projekat u kulturi nije moguće realizovati na pravi način, poručeno je na sastanku.

Kalendar