Kulturolog – važno i zanimljivo, a deficitarno zanimanje

Komunikacije i kultura su temelj svakog uspješnog poslovanja i karijere u savremenom svijetu rada na svim meridijanima. Od ličnih znanja i vještina, do korporativnih kapaciteta – sve počiva na uspješnim komunikacijama i poslovnoj kulturi.

Visoka škola za komunikacije u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova sa akreditovanim programima za četvorogodišnje osnovne i master akademske studije u oblastima komunikacija, medija i kulture.

Škola na kreativan način objedinjuje studije komunikacija i savremene kulture prilagođavajući ih afinitetima mladih ljudi, modernim trendovima u obrazovanju i potrebama tržišta rada.

Studijski program Savremene kulture je prvi i jedini program osnovnih akademskih studija u Srbiji za sticanje zvanja diplomirani kulturolog (240 ESPB). Ovo zanimanje je deficitarno a potrebe za njim postoje u institucijama kulture, obrazovanja, javnog sektora i turističke privrede, kao i u oblasti medija i komunikacija gdje su neophodna znanja iz oblasti kulture.

Škola je razvila i integralni studijski program Komunikacije koji obrazuje diplomirane komunikologe (240 ESPB). Nastavni planovi ovog programa podjednako obrađuju tri glavne prakse masovnih komunikacija – žurnalistiku, marketing i odnose s javnošću. To omogućava budućim diplomacima da steknu potrebna znanja i veštine koje će ih efikasno uključiti u rad i praksu u medijima, marketingu, PR-u ali i mnogim drugim društvenim i privrednim zanimanjima.

Škola je posebno razvila i programe nastavka studija za medijske i komunikacijske profesionalce koji su usljed različitih karijernih i životnih situacija prekinuli studije. Oni ovdje mogu nastaviti školovanje uz polaganje odgovarajućeg broja diferencijalnih ispita i tako steći preko potrebne kvalifikacije za poslove kojima se bave.

Na master akademskim studijama VisKom realizuje studijski program Kultura i komunikacije u trajanju od godinu dana i to kroz dva modula kojim se obrazuju master komunikolog ili master kulturolog (60 ESPB). Usavršena znanja su dobrodošla za rad na višim organizacionim i rukovodećim pozicijama, kao i za angažovanje na stručnim i istraživačkim projektima i projektima u nauci. Posle master studija moguće je nastaviti doktorske studije na odgovarajućoj naučnoj oblasti bilo kog akreditovanog studijskog programa doktorskih studija.

Svi  programi Visoke škole za komunikaciju su akreditovani.

Više i detaljnije informacije na kontaktima:

 

Visoka škola za komunikacije

Terazije 27/ peti sprat, 11103 Beograd

Kontakt telefon: +381 64 980 60 60

E-mail: viskom@viskom.ac.rs

Internet strana: www.viskom.edu.rs


Promo

 

 

 

 

Kalendar

april, 2024