Marketing Challenge uz vrijedne nagrade na Fakultetu za menadžment

Marketing Challenge, takmičenje u brendingu za studente i srednjoškolce, održaće se u srijedu 11. marta s početkom u 12 sati na Fakultetu za menadžment u Meljinama.

Challenge je namijenjen studentima  hercegnovskog fakulteta za menadžment, studentima drugih fakulteta i učenicima srednjoškolskog centra, koji imaju ideju u brendiranju proizvoda ili usluga u oblastima zdravstvenog i wellness turizma, dali šansu da svoje inovativne ideje sprovedu u dijelo.

S obzirom na to da u našem gradu postoji izniman potencijal u sferi zdravstvenog turizma,
tema predstojećeg Marketing Challenge takmičenja je „LJEKOVITO BLATO U FUNKCIJI ZDRAVSTVENOG TURIZMA“,. Organizatori ovu temu vide kao mogućnost da se kroz marketinške projekte studenati i srednjoškolci upoznaju sa mogućnostima razvoja turizma na lokalnom nivou i brendiranju proizvoda iz date oblasti po kojoj je Herceg Novi prepoznatljiv. Prema tome, ishod ovog projekta bilo bi stvaranje brenda ljekovitog blata, koje iako prisutno  nije u dovoljnoj mjeri eksploatisano.

‘Naša želja je da u mladim ljudima prepoznamo i probudimo ambiciju i intelektualnu radoznalost, kao i razvoj preduzetničkih i biznis ideja te da ih podstaknemo da stečena znanja uspješno primijene u poslovnoj praksi, i na taj način profesionalno afirmišu i budu inicijatori i nosioci razvoja i pozitivnih promjena u zemlji i u regionu.’ – kažu organizatori i napominju da je od svog osnivanja do danas Fakultet za menadžment uspješno povezivao i usklađivao visokoškolsko obrazovanje iz oblasti menadžmenta sa zahtjevima i potrebama privrede i društva, pri čemu je uvijek težio da ide u korak sa svim važnim dostignućima u oblasti menadžmenta.

Program Marketing Challenge-a se sastoji iz tri predavanja i takmičenja, i to:

 1. Marketing – Cilj predavanja jeste predstaviti koncept četiri koraka marketing procesa koji počinju analizom i definisanjem „univerzuma“ potencijalnih korisnika ili kupaca. Osim toga, cilj bi bio i objasniti marketing kao disciplinu koja se bavi pitanjima tržišta, potrebama na tržištu kao i načinom zadovoljenja tih potreba. Učesnici će imati priliku da saznaju o sastavnim elementima brenda, kao što su: indetitet brenda, vrijednost brenda, prepoznatljivost i svjest o brendu.
 2. Kako doći do moćnih ideja u brendiranju – Koncept predavanja zasnovan je na: Primjerima dobre prakse u oblastima brendiranja; Digitalnom marketingu; Internetu kao inkubatoru dobrih ideja; Reklami kao važanom dijelu brenda; Ključnom momentu u razvoju brendiranja; Promjenama predstave o brendu.
 3. Koncepti i vrijednosti brenda u oblasti zdravstvenog turizma – Predavanje će biti bazirano na sledećim elementima brenda: Koncept brenda; Identitet brenda i njegovi elementi; Područje primjene koncepta brenda; Kreiranje vrijednosti brenda u uslugama; Strategijski pristup brendiranju usluga.

Ishodi

 • Podizanje svijesti i znanja o temama koje su obuhvaćene na predavanjima sa posebnim osvrtom na ljekovito blato u funkciji zdravstvenog turizma.
 • Upoznavanje sa trenutnim neiskorišćenim kapacitetima i mogućnostima proširenja ponude zdravstvenog turizma na teritoriji Opštine Herceg Novi.
 • Podsticanje inovacija kroz takmičenje.

 

Za koga je takmičenje predviđeno?

Inicijativa je predviđena za sve studente na svim godinama studija na Fakultetu za menadžment, kao i za učenike srednjoškolskog centra „Ivan Goran Kovačić“, sa marketing idejama iz oblasti zdravstvenog i wellness turizma.

 

Fakultet obezbjeđuje

 • Predavanja i takmičenje (4 dana),
 • Mentorska pomoć od strane profesora predavača prilikom pripreme za takmičenje,
 • Nagrade za prva 3 mjesta na Takmičenju Marketing Challenge-u:

I mjesto – mjesečna zakupnina prostora u co-working hub-u u Herceg Novom (Kolektiv Novi),

II mjesto – Studijska posjeta IPC Tehnopolis u Nikšiću,

III mjesto – godišnja članarina u Gradskoj biblioteci Herceg Novi i dvije knjige.

 • Savremeno opremljene prostorije u kojima se organizuje Marketing Challenge (3 predavačke sale sa računarskom i video opremom, računarska sala sa 24 računarom, biblioteku/multifunkcionalna sala, internet konekcija u okviru čitavog fakulteta).
 • Prostor za takmičare koji će biti prilagođen radu u grupama ali i individualnim zadacima.
 • Konsultatitvna i mentorska pomoć u razvoju poslovnog modela pobjedničkim timovima (prva tri mjesta).

 

Kalendar

jul, 2024