Ministar potencira nezavisnu scenu, Opštinarima ona nije važna

Opština Herceg Novi nije dala niti jedan predlog za pronalaženje nekorišćenih ili zapuštenih prostora u državnoj svojini, koji mogu biti ustupljeni na korišćenje nezavisnom sektoru kulture, zaključuje se sa konferencije za novinare koju su poslije današnjeg sastanka održali ministar kulture u Vladi Crne Gore, Janko Ljumović i potpredsjednik Opštine Dragan Janković.

,,Ne nismo o tome danas pričali, imali smo druge teme“, kazao je Janković bez želje da bilo šta dalje pojašnjava.

Ministar Ljumović je rekao da je važna tema sastanka bila kulturna baština, odnosno stanje kulturno-istorijskih spomenika u hercegnovskoj opštini, te briga o kulturnim dobrima, njihova revitalizacija i da to treba da bude i da jeste stalni zajednički zadatak Ministarstva i Opštine.

„Atraktivnost prostora za kulturu u Herceg Novom je nemjerljiva i njihovo ambicioznije korišćenje je zajednički zadatak Ministarstva, lokalne uprave, kao i nezavisnog kulturnog sektora sa kojim je potrebno imati proaktivan odnos. Danas su sa nama bili predstavnici javnog sektora kulture ali bih ja istakao i potrebu proaktivnijeg odnosa sa nezavisnim sektorom kulture“, poručio je ministar kulture. Međutim, u proaktivnijem odnosu Ministarstva sa nezavisnom kulturnom scenom, kako je objasnio, veoma ograničavajuću ulogu ima postojeći zakon.

,,Postojeći model koji je propisan zakonom o nevladinom sektoru se pokazao kao zaista loš za nezavisni sektor kulture i radi se na predlogu novog zakona“, kazao je Ljumović. Stoga, objasnio je ministar kulture, radi se na izmjenama zakona o NVO koji bi priču vratio ka ministarstvima koja će tada inicirati listu prioriteta.

,,Nezavisni sektor u kulturi je vrlo specifičan i potpuno je neobično da Ministarstvo kulture nema prohtjevnu liniju dejstva i saradnje sa nezavisnim sektorom kulture. Kultura je riječ koja se determiniše u kontekstu javnog sistema kulture, nezavisnog sektora kulture i privatnog sektora kulture, danas popularnije nazvanog kreativna indistrija. Jedino u sadejstvu sva tri sektora mi možemo govoriti o učinkovitoj kulturnoj politici bilo na nacionalnom, bilo na lokalnom nivou. To je proces koji inicira novi Predlog zakona i to je okvir promjene djelovanja, ali dok čekamo taj novi zakonski okvir svakako možemo razmišljati i o povezivanju našeg javnog sektora kulutre koji bi mogao proaktivnije i dinamičnije da radi sa nezavisnom scenom. Dakle, prosto želim kao ministar kulture da osnažim i da pozovem institucije u javnom sektoru da proaktivnije djeluju sa nezavisnim sektorom“, kazao je Ljumović ističući da bez obzira kom sektoru ko pripada, kulturološki i umjetnički gledano interes je zajednički. On je istakao i da se kvalitetnijim i konkretnijim odabirima mogu i moraju nuditi teme, jer je specifičnost u svakom gradu različita.

,,Ja sam recimo evo juče uputio pismo na različite adrese – od Glavnog grada, Ministarstva odbrane, Upravi za državnu imovinu… dakle potraga za nezavisnim kulturnim centrom, nekim nekorišćenim ili zapuštenim prostorima u državnoj svojini koji mogu biti dati na korićenje ili upotrebu nezavisnom sektoru kulture. To su neki primjeri inovativne prakse gdje svi zajedno moramo pokazati spremnost znanja vještine da dođemo do rezultata. Tu nije dovoljna jedna strana, nego se moramo proaktivnije okupiti sa više strana da bi to prosto bio rezultat a ne samo priča“, kazao je ministar Ljumović.

Na pitanje da li je Opština Herceg Novi nešto delegirala u tom kontekstu, a imajući u obzir nedavno vrlo jasno ukazivan problem sa kojim se suočava nezavisna scena u našem gradu i na pitanje šta će Opština uraditi dok ne bude gotov novi zakon, potpredsjednik Opštine Dragan Janković je kratko rekao da se o tome nije pričalo na sastanku.

Ministar Ljumović i saradnici razgovarali su sa potpredsjednikom Opštine Draganom Jankovićem, sekretarom za kulturu Radovanom Bulajićem, direktorom Javne ustanove kulture „Herceg Fest“ Stevanom Koprivicom, direktorom Javne ustanove Muzej i Galerija Đurom Prijićem i sa Zoranom Živkovićem izvršnim direktorom „Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festival“, koji je manifestacija od posebnog značaja za Crnu Goru.

U susret 31. izdanju Festivala dogovoreni su organizacioni detalji i definisane ključne obaveze koje se tiču pripreme, a u koje Ministarstvo i Opština zajedno ulaze.

Donijeta je odluka o sastavu Savjeta koji će preuzeti odgovornost za ovogodišnji festival, a koji će činiti tri člana koje je predložilo Ministarstvo i dva na prijedlog Opštine. To su: direktor Filmskog centra Crne Gore Sehad Čekić, filmski reditelji Marija Perović i Željko Sošić, dramski pisac Stevan Koprivica i filmski producent Zoran Živković.

Obaveza Savjeta je da se ubrzo sastane i odredi umjetničkog direktora, poslovnog direktora i selektore tri ključna programa Festivala, dogovoreno je na sastanku.

,,Imajući u vidu da je ovaj festival tokom proteklih godina pokazao svoj značaj, te da je on važan dio kulturnog identiteta Herceg Novog i Crne Gore, zajednička ambicija grada i države treba da bude njegovo jačanje u međunarodnim okvirima”, poručio je Ljumović.

Kalendar

jul, 2024