Mladi uče kako da kroz objektiv uhvate trenutak

Prvi susret u okviru radionice “Mala škola fotografije” održan je u maloj sali Opštine. Mladi iz Herceg Novog, uzrasta od 13 do 29 godina, će tokom tri mjeseca od mentorke Vanje Berberović Šuberić naučiti kako da kroz objektiv kvalitetno uhvate trenutak, saznaće više o istoriji i teoriji fotografije.

Prvi čas bio je prilika za upoznavanje učesnika, koji su podijeljeni u dvije grupe. Časovi će se održavati jednom sedmično, u trajanju od 90 minuta po grupi, tokom novembra, decembra i februara.

Vanja Berberović Šuberić je istakla da raduje je interesovanje mladih ljudi da nauče kako se uz pomoću kreativnosti može doći do kvalitetne i zanimljive fotografije. Ona ističe da već prvu zajedničku fotografiju učesnika potpisuje jedna od polaznica – Tea Tubić.

Nada se da će naredna tri mjeseca rada dati dobre rezultate i priželjkuje da projekat bude zaključen zajedničkom izložbom fotografija svih učesnika, o čemu će se razmišljati u narednom periodu.

“Mala škola fotografije” je jedna od aktivnosti u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade, a organizator je Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi.

Prvi mjesec radionice biće posvećen upoznavanju sa polaznicima, njihovim afinitetima, koja ih vrsta fotogafije interesuje i koju opremu posjeduju. Učesnici će imati priliku da saznaju više o istoriji fotografije, sa akcentom na stvaraoce iz Herceg Novog: studio Laforest, Luka Cirigović i Stevo Lepetić, kao i da se upoznaju sa tehničkim osobinama fotografske kamere.

Tokom drugog mjeseca tema će biti osnovni likovni elementi, razumijevanje svjetlosti i upoznavanje sa osnovnim pravcima u fotografiji: reportažna, pejzažna, portretna.

Posljednja trećina ove fotografske radionice će biti fokusirana na lične afinitete polaznika, tačnije bavljenje onom granom fotografije koja njih interesuje, uz naglasak na praktičnu primjenu već stečenih znanja.

Kalendar