Morsko dobro smanjilo cijenu zakupa objekata za 50%

Ugostiteljskim objektima- restoranima na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima, godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra umanjuje se za 50%, saopšteno je iz Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Ovakva odluka, kako objašnjavaju, donesena je u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, a odnosi se na korisnike/zakupce koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine. U saopštenju se dodaje, takođe da zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupalištima, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do dana 28.07.2020. godine podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. godine može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za tekuću godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza, a pod uslovom:

 1. Da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge, odnosno ne vrši izdavanje ležaljki i suncobrana i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji;
  2. Da korisnik plati 30% od ugovorene godišnje/sezonske naknade;
  3. Da korisnik obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, što podrazumijeva ispunjenje sledećih precizno definisanih obaveza:
 • Ograđivanje kupališta sa mora;
 • Postavljanje propisanih informativnih tabli;
 • Obezbjeđenje propisanog broja spasilaca;
 • Obezbijeđene propisane sanitarne uslove (Sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje);
 • Zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća;
 • Obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl. List CG br. 043/20)

 

Kalendar