Na 75% kupališta morska voda je vrhunskog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 03. do 07. avgusta 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 75,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 14,5% lokacija dobrog, dok je na 10,0% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”, u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 16 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara kvalitet vode na svih 15 lokacija bio odličnog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 19, na 4 dobrog i na 9 lokacija zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 2 lokacije dobrog, dok je na 1 lokaciji bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 12 voda bila odličnog, dok je na 3 lokacije voda bila dobrog kvaliteta. Od ukupno 21 lokacije u Herceg Novom, na njih 15 voda bila odličnog, na 5 lokacija dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Kalendar