Nove palme na Škveru

Grupa građana Herceg Novog zasadila je pet novih palmi na Škveru, umjesto starih palmi koje je uništio surlaš. Plato na ulazu u gradsko mulo dobio je ponovo obrise prethodne vizure kada su tu stajale kanarske palme zasađene 1959. godine u čast vaterpolista Jadrana koji su te godine osvojili titulu prvaka  SFR Jugoslavije.

Palme su zasađene na inicijativu građana koji su sakupili sredstva, a u sađenju su im pomogli radnici Stambeno komunalnog preduzeća Herceg Novi.

Nove palme su vrsta Pindo palma (Butia capitata), koja raste do osam metara, a životni vijek joj je oko 300 godina i otporne su na palminog surlaša. Uvezene su iz Španije, prošle pregled Fitosanitarne inspekcije, sve su zdrave.

Kalendar