Novembar u znaku pozorišnih predstava

Kulturni život u Herceg Novom se tokom novembra nastavlja sa akcentom na pozorišne predstave. Kako najavljuju iz Herceg festa, u subotu, 11. novembra će u Dvorani Park gostovati predstava Nikšićkog pozorišta – ,,Inspekcija”, koju je po teksu dramskog pisca Stevana Koprivice režirao Goran Bulajić.

Riječ je o ironičnoj predstavi, komadu koji se svrstava u crnu komediju.

„Bazira se na našem mentalitetu, a mentalitet je često samo alibi da bismo pokrili neke svoje negativnosti, a zadatak komedije je da se poigra ili ironizira ili persifira nešto što su devijacije naše stvarnosti”, kazao je Koprivica medijima prilikom nedavne premijere u Nikšiću. Scenografiju za predstavu potpisuje Anka Gardašević, kostim Jelena Đukanović, a muziku Dino Kapetanović iz benda “Autogeni trening”.

Prodaja ulaznica na blagajni Dvorean Park počeće u srijedu, 8. novembra, od 9 do 12 i od 18 do 20 sati.

U sedmici potom, u petak i subotu, 17. i 18. novembra, na daskama pozornice male scene Dvorane Park biće odigrana predstava ,,Moramo li ga čekat`”, adaptacija Beketove drame ,,Čekajući Godoa”, po scenariju i u režiji Hercegnovljanke Slađane Vujović, sa ženskom glumačkom postavom i ženskim promišljanjem o smislu i besmislu života.

Izvođenje Godoa je, do prije 10-tak godina, glumicama bilo zabranjeno od strane autora Samuela Beketa i njegovih zastupnika. „Moramo li ga čekat’?“ je pozorišna produkcija zamišljena kao rad koji se kontinuirano razvija u interakciji umjetnika i publike, uz eksperimentalan pristup glumi, uključujući rad sa naturščicima.

Uloge u predstavi igraju Lidija Petrone, Zorica Cvitković, Senka Domović Bulut, Slađana Vujović i Daria Ilić.

Novembarske pozorišne dane zaokružuje predstava ,,Dar”, u izvođenju  pozorišne trupe U.R.A, ra­đe­na po tek­stu Mi­le­ne Đor­đe­vić. Tekst za predstavu napisala je glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Milena Đorđević, a scenarista i reditelj je njen suprug i kolega, takođe glumac Narodnog pozorišta, Miloš Đorđević.

Ko­mad je pri­re­đen u sa­rad­nji sa struč­nja­ci­ma iz obla­sti auti­zma i uz kon­sul­ta­ci­ju ro­di­te­lja dje­ce obo­lje­le od ove bo­le­sti, a priča je o dje­ča­ku ko­ji je dru­ga­či­ji, o ma­mi glu­mi­ci ko­ja sni­ma sva­ka­kve se­ri­je da bi pla­ti­la nje­go­ve lje­ka­re, lo­go­pe­de i de­fek­to­lo­ge, o ta­ti pi­scu či­ji se ta­le­nat po­mije­šao s al­ko­ho­lom. Se­stra Ja­na od­lu­ču­je da ode od ku­će jer se „cijeli svijet vr­ti oko Ko­ste”, dok tet­ka ne že­li da ro­di dije­te jer se pla­ši lo­še ge­ne­ti­ke. Tu je i uči­te­lji­ca u ko­ju je dje­čak za­lju­bljen, kao i nje­gov ta­ta. Predstava će biti odigrana na velikoj sceni u četvrtak, 23. novembra

Kalendar