Novi roman Olivere Doklestić večeras pred publikom na Belavisti

Novi roman hercegnovske književnice Olivere Doklestić, ‘Ljubav i laži ili kuća od kartona’ biće promovisan večeras u okviru manifestacije Trg od knjige.

O knjizi će govoriti autorka i dr Andrijana Nikolić, docent na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.

‘Oba naslova romana su opravdana jer prvi – Ljubav i laži nam približava disharmoniju, tako čestu u partnerskim odno sima i kalkulisanje, ‘spletkarenje’ sa sopstvenom dušom (kakav naziv nosi već jedan poznati ‘ženski’ roman), težnju ka idealnom partneru ili barem onome što je za nas približno tom pojmu, strah od samoće, potragu za smislom života kroz ljubav i utjehu lišenu boli, makar ona bila i trenutna’ – objasnila je i u katalogu hercegnovske književne manifestacije dr Sofija Kalezić.

Drugim nazivom ili podnaslovom – Kuća od kartona, dodaje Kalezić, spisateljka duboko zadire u motiviku djela povezujući motiv sa početka romana u kojem je prikazana kao djevojčica koja se od kiše štiti improvizovanim kartonskim sklo- ništem, ka njegovom kraju – u kojem završna rečenica glasi: ‘Ja čekam novi Život i to će biti moja najveća pobjeda, nad sobom i za sebe’

Mr Olivera Doklestić je diplomirani inženjer građevinarstva i književnica. Diplomirala na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a magistarira la inženjerstvo za zaštitu životne sredine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Kao novinar, radila je za više novinskih kuća.

Autor je dva serijala dokumentarnih emisija za Radio Herceg Novi Obični neobični ljudi i Davno je bilo to, i dokumentarne serije Priča o vodi za TV Sky Sat.

Piše prozu i poeziju.

Eseje i pripovjetke objavljivala je u časopisima za književnost: Boka, Zbilja, Stremljenja, Slovo, Stvaranje i dr, i u više zbornika iz nauke i kulture.
Objavljene zbirke pripovjedaka: Prašine koraci, Između kamena i vode, Šapatom, Sofijine kćeri (objavljena i na engleskom jeziku Sophia’s Daughters); zbirke poezije: Kap po kap, Opunomoćeni zapis i A ja bih samo da sa tobom ćutim; knjiga eseja i putopisa Crno-bijeli gradovi; romani Četvrta dimenzija i Ljubav i laži ili Kuća od kartona.

Priredila je više zbornika radova sa naučnih skupova u organizaciji SPKD „Prosvjeta“ i monografiju Srpska zakladna pomorska škola. Član je UKCG.

Živi u Herceg Novom.

Program Trga od knjige počinje u 21 sat, a prije romana Olivere Doklestić publici će se predstaviti Sonja Tomović Šundić sa naslovom ‘Njegošev doživljaj ljepote’

 

Kalendar