Novo ruho za Novosadsku plažu

Novosadska plaža u Igalu, jedan je od najvažnijih investicionih projekata koje,za područje hercegnovske opštine, planira JP Morsko dobro u sljedećoj godini. Kako se navodi iz tog preduzeća u toku je izrada tehničke dokumentacije, a završen je prijedlog idejnog rješenja. Dužina kupališta je 230 metara, a površina 2500 kvadrata. Pored ovog projekta za sljedeću godinu planira se i ulaganje u pješačku stazu na potezu od Bijele do Kamenara.

Prema sporazumu sa Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novom, Morsko dobro je za prvu fazu izgradnje trotoara od Bijele do Kamenara opredijelilo 140 hiljada eura, dok će za drugu, koja bi trebalo da počne tokom 2021. godine dodati još 150 hiljada. Projektom je obuhvaćena izgradnja trotoara od kraja Bijele do Jošice na ukupnoj površini zahvata preko 2000 m2, čime je predviđeno uređenje raskrsnice lokalnog puta za Bijelu, pješačke staze, koja vodi do rta Sv. Neđelje, kao i proširenje trase.

Prostor će biti valorizovan u cilju kreiranja jedinstvene funkcionalne povezanosti Bijele sa Kamenarima, sa šetalištem. Planirano je hortikulturno uređenje uz postavljanje prigodne rasvjete, sanacija parapeta, uređenje obale, kao i opremanje vidikovca, sa klupama i drugim mobilijarom. Pješačka komunikacija biće dostupna i licima sa smanjenom pokretljivošću.

Kalendar