Novosadska plaža uskoro uređena

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastavlja sa radovima na hitnim sanacijama obalne infrastrukture, a ove nedjelje počela je rekonstrukcija dijela “Novosadske plaže” kod objekta “Domazetović”, koju je urušen uslijed jakih udara talasa prethodne zime.

Trenutno se na terenu radi mašinsko ustinjavanje ostatka porušenog betonskog platoa i zida, kao i iskopi u moru radi postavljanja novih montažnih elemenata, a nakon toga će se raditi armiranje i betoniranje završne a/b ploče. Radovi bi trebalo da budu završeni za 20-ak dana.

Sagledavajući postojeće stanje ovog kupališnog prostora u cjelosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, preko izabrane projektantske kuće, privelo kraju izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja čitavog poteza “Novosadske plaže”.

Idejno rješenje bi trebalo u narednih mjesec dana da bude dostavljeno Glavnoj gradskoj arhitektici na saglasnost u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Projektovanju kompletnog poteza “Novosadske plaže” pristupa se planski i osmišljeno, na način da se sačuva lokalna autentičnost prostora i mbijentalno nasleđe ovog podneblja, a Idejno rješenje će biti prezentovano javnosti nakon dobijanja potrebnih saglasnosti.

Kalendar