Odlične ideje na Marketing Challenge takmičenju

Studenti osnovnih studija Fakulteta za projektni i inovacioni menadžemnt PMC iz Beograda najuspješniji su bili na Marketing Challenge takmičenju u brendingu za studente i srednjoškolce, koje je održano danas na Fakultetu za menadžment u Meljinama, a tema je bila „LJEKOVITO BLATO U FUNKCIJI ZDRAVSTVENOG TURIZMA“.

“Tema je odabrana s obzirom na to da u gradu postoji izniman potencijal u sferi zdravstvenog turizma”, poručila je dekanica Fakulteta, Irena Petrušić, dodajući da ovu temu vide kao mogućnost da se kroz marketinške projekte studenati i srednjoškolci upoznaju sa mogućnostima razvoja turizma na lokalnom nivou i brendiranju proizvoda iz date oblasti po kojoj je Herceg Novi prepoznatljiv. Drugo mjesto zauzeli su studenti osnovnih studija Fakulteta za menadžment Herceg Novi, dok je treće mjesto pripalo timu maturanata iz SMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi

“Čelendz je namijenjen studentima  fakulteta za menadžment, studentima drugih fakulteta i učenicima srednjoškolskog centra, koji imaju ideju u brendiranju proizvoda ili usluga u oblastima zdravstvenog i wellness turizma, dali šansu da svoje inovativne ideje sprovedu u dijelo”, objasnila je Petrušić.

Cilj održavanja takmičenja je podizanje svijesti i znanja o temama koje su obuhvaćene na predavanjima sa posebnim osvrtom na ljekovito blato u funkciji zdravstvenog turizma,upoznavanje sa trenutnim neiskorišćenim kapacitetima i mogućnostima proširenja ponude zdravstvenog turizma na teritoriji Opštine Herceg Novi I podsticanje inovacija kroz takmičenje.

 

Kalendar