Održavanje čistoće na priobalju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je do danas uplatilo oko 300.000,00 € lokalnim komunalnim preduzećima u šest primorskih opština za održavanje čistoće, zelenila i javne rasvjete na priobalju.

Posebna sredstva su uplaćena i za održavanje zaštićenih područja – dina u zaleđu Velike plaže u Ulcinju i Posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila”.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom redovno servisira svoje mjesečne obaveze, a za vrijeme trajanja pandemije novog korona virusa, posebna pažnja posvećena je održavanju čistoće na obalnim šetalištima i plažama.

Služba kontrole Javnog preduzeća je u svakodnevnoj komunikaciji sa lokalnim komunalnim preduzećima, a koordiniranim akcijama održavanje zone morskog dobra se vrši na dnevnom nivou.

Kalendar

maj, 2024