Omaž Dobrici Eriću

U slavu nedavno premimulog velikog pjesnika, Dobrice Erića, pjesnika svih generacija, SPKD PROSVJETA U saradnji sa JUK HERCEGFEST priređuju mu književni omaž.
Program je zakazan za 9. maj (četvrtak)  u 20 časova u dvorani “Park”.
U programu će učestvovati hercegnovski glumci, pjesnici i recitatori: Dejan Đonović, Vinka Perišić-Šarenac, Željko vavić, Snežana Vukićević-Čvoro, Danijela Đokić, Branka Denda, Željka Čepić, Špiro Živković, Radovan Đajić, Maja Žarić, i djeca Miloš Bogdanović, Mina i Nika Niković.
Konferansu će voditi Olivera Doklestić.

Foto: MedieSfera

Kalendar