Online radionica ReLOaD2 Konkursa: 11 NVO iz Herceg Novog dalo svoj doprinos

Dvodnevna radionica “Utvrđivanje predloga prioriteta ReLOaD2 Konkursa“, u organizaciji lokalnih samouprava Herceg Novog, Budve, Kotora i Tivta i projekta ReLOaD, završena je danas.

Radionica je održana putem Zoom platforme, a poziv je bio upućen nevladinim organizacijama sa područja četiri grada. Iz Herceg Novog ih je učestvovalo čak 11, najviše od svih gradova učesnika, što kako ističe Sekretarka za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi Ana Zambelić Pištalo, govori o sve boljoj saradnji i komunikaciji nevladinog sektora sa lokalnim samoupravama.

-Pored konkretnih rezultata koje ćemo vidjeti u narednom periodu, želim zaista da se zahvalim svima, od partnera u projektu do nevladinog sektora, koji se u ovom slučaju pokazao kao esencijalan i potreban. Opština Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu i obrazovanje usmjereni su na tijesnu saradnju  sa nevladinim organizacijama, jer samo zajedničkim radom možemo postići puni efekat, odnosno sve ono čemu teži jedno uređeno društvo, istakla je Zambelić Pištalo.

Radionica je organizovana u cilju planiranja prioriteta Konkursa Regionalnog progama lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji će biti objavljen u okviru klastera „Coastal Mates“ za nevladine organizacije sa teritorija opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Predstavnici lokalnih samouprava i zainteresovanih nevladinih organizacija su uz podršku predstavnika UNDP-a identifikovali strateške prioritete razvoja i definisali prioritetne oblasti i podoblasti koje je moguće podržati u okviru ReLOaD2 programa, a koje će postati dio prijedloga prioriteta Konkursa.

Ovako definisani prijedlog prioriteta Konkursa biće dostavljen na dodatne konsultacije svim nevladinim organizacijama koje su učestvovale i ostalim zainteresovanim stranama sa teritorija opština, prije finalizacije i objave Konkursa.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine.

ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Kalendar