Opština Herceg Novi će u 2022. godini podržati izdavanje pet knjiga lokalnih autora

Planiranim budžetskim sredstvima za izdavačku djelatnost Opština Herceg Novi će ove godine podržati pet projekata, obavještavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje.

Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost je većinom glasova predložila Sekretarijatu da finansijski podrži sledeće izdavačke projekte: knjiga „Topaljsko hercegnovska komunitad“ Gorana Komara, „Tajne zdravlja“ Petra Ratkovića, „Tiha knjiga“ Dubravke Raičević, „Priče (2) – Rukoveti iz kruševičkih crkvenih matičnih knjiga“ Milana Milanovića i „Ilustrovana zbirka novogodišnjih dramoleta za porodično i školsko pozorište“ autora Dejana Đonovića.

„Kroz dodjelu sredstava za sufinansiranje izdavačke djelatnosti Opština Herceg Novi u kontinuitetu pruža podršku autorima za djela koja su od značaja za naš grad. Kriterijumi za odabir projekata su kvalitet materijala i reference autora, doprinos razvoju kulture i očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, kao i afirmacija lokalnog stvaralaštva“, ističe sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

Ovogodišnja odluka je donijeta nakon raspisanog javnog konkursa na koji je stiglo 12 prijava, a predloge je analizirala Komisija u sastavu: Vitka Vujnović (predsjednica), Vladimir Roganović, Marija Crnić-Pejović, Vuk Vuković i Ksenija Matović.

Obrazlažući značaj odabranih projekata, Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost navela je da je djelo Gorana Komara „vrijedan dokument naše prošlosti, posebno za istoričare i istoričare srpskog jezika i pisma“, a knjiga fitoterapeuta Petra Ratkovića „važna studija i tema kojom se ozbiljno bavi mali broj autora, a čije objavljivanje bi značajno doprinijelo promociji raznolikosti bogatstava koje pruža Orjen“.

Navode da je projekat Dubravke Raičević interaktivan i „razvija naviku kontakta i upoznavanja djece sa knjigom kao medijem“, knjiga Milana Milanovića sadrži vrijednu dokumentarnu građu iz koje „izrasta prava posveta narodnoj mudrosti i svim bojama življenja mještana Kruševica“, a ilustrovana zbirka Dejana Đonovića osmišljena je „sa ciljem podsticanja tzv. porodičnog stvaralaštva i prilagođena kućnim uslovima u kojima uloge mogu biti dodijeljene i djeci i odraslima“.

Komisija je napomenula da pažnju zavrijeđuju još dva projekta, kojima je potrebna dopuna kako bi bili kandidati za podršku: „Hramovi i vijekovi Luštice“ autora Nikole Urdešića i „KUD Ilija Kišić Zelenika“ Neđeljka Kočetanovića.

Kalendar

jul, 2024