PJEŠAČKA TURA KRUŠEVICE-VUČJI DO

U okviru zajedničkog programa „Orjen, planina kraj mora“, u subotu, 24. marta, u organizaciji PK „Subra“, biće organizovana pješačka tura za upoznavanje sa zanimljivostima sela Kruševice i njegovog katuna Vučji do. Polazak je planiran za 10 h sa platoa ispred kafane na Kruševicama.

Selo ima izgled tipičnog kraškog dinarskog naselja, uklopljenog u ambijent i izgrađenog po rubu plodnog polja. Kruševice u sličnom obliku postoje već vjekovima. Uz veću posvećenost očuvanju izvornosti izgleda sela kao jedne ambijentalne cjeline, Kruševice imaju perspektivu da postanu nezaobilazna tačka u turističkim izletničkim turama kroz hercegnovsko zaleđe i masiv Orjena.

Iz sela vodi nekoliko starih pješačkih puteva i staza, a jedna od njih će nas kroz jedno i po satni hod izvesti na nešto preko 1000 metara nadmorske visine, do katuna Vučji do. Uglavljen ispod strmih padina uvijek atraktivne Subre, Vučji do odudara svojom pitominom od surovog, izuzetno kraškog terena u njegovom neposrednom okruženju. Ljetni stanovi, kako se na Orjenu nazivaju katuni, građeni su kroz Vučji do obodom plodne zemlje, jer bi nekada bilo nepojmljivo da građevina oduzme makar i najmanji komad obradive zemlje. Kolibe su rađene kao i drugdje na Orjenu, od kamena, a pokrivene ražanom slamom. Budući da je takav pokrov valjalo mijenjati na svakih deset godina, praktično ga više nigdje ne srećemo, a njegovu ulogu je preuzeo lim.

Ipak, na Vučjem dolu više je napuštenih ljetnih stanova, sa urušenim krovovima, ali sa još uvijek očuvanim monumentalnim kamenim zidovima, često izvedenim od veoma krupnih blokova krečnjaka. Možemo samo zamisliti koliki je napor predstavljalo njihovo, vađenje, transport, obrada i ugradnja u kolibe, kao i u brojne okolne terasaste njive. Tu su u bistjerne, uslov opstanka na kršu, a prisutne su i kamenice (dubljeni blokovi kamena) u ulozi pojila za stoku.

Ovom turom nastojimo dočarati nekadašnji život u dubini Orjena, ali isto tako, ukazati na moguće puteve revitalizacije ljetnjih stanova kroz kombinaciju očuvanja tradicije, pažljivu primjenu savremene tehnologije i uvođenje posebnih oblika turizma.
Nakon razgledanja Vučjeg dola, slijedi povratak nazad na Kruševice, gdje bi tura završila oko 14 sati.

‘Napominjemo da je za ovaj događaj potrebno imati adekvatnu opremu za snijeg, uključujući štapove, uz uobičajeni manji ruksak sa rezervnom robom, hranom i pićem. Tura je pogodna za osobe u prosječnoj, fizičkoj kondiciji. Učešće u događaju je besplatno, a uključuje vođenje, priču o zanimljivostima kraja i degustaciju tradicionalnog posluženja’ – kažu organizatori.

Učešće je na sopstvenu odgovornost.

Zajednički program “Orjen, planina kraj mora”, izvodi se uz koordinaciju Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, te podršku opštine Herceg Novi i Turističke organizacije Herceg Novi.

Karta ture Krusevice Vucji do

Kalendar