Počela zamjena dotrajale ogradne duž šetališta „Pet Danica“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počeloje ove sedmice sa radovima na zamjeni dotrajale zaštitne ograde duž šetališta „Pet Danica“ . Zamjena ograde vrši se u tri etape na dionici šetališta od hotela „Plaža“ do Škvera“ u ukupnoj dužini od oko 450 metara.

Posao izvodi  firma „Vučetić VIP“ iz Bara a konkretni radovi, pored uklanjanja postojeće, dotrajale ograde, podrazumjevajupostavljanje nove metalne ograde od inoksavisine 104 cm od kote šetališta ili 92 cm od kote krune obalnog zida.

Očuvane dijelove stare ograde Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da donira Opštini Herceg Noviza obezbjeđivanje druge lokacije u gradu.

Vrijednost nabavke nove ograde i radova  je 70.000, 00 €, a rok za završetak kompletnog posla 10. jul tekuće godine.

Kalendar

jul, 2024