Podrška izdavanju knjige “Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori” Radojice Pavićevića

Planiranim budžetskim sredstvima za izdavačku djelatnost Opština Herceg Novi će podržati izdavanje knjige autora Radojice Pavićevića “Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori”, obavještavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje.

Preporuku Sekretarijatu donijela je Komisija raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost u sastavu Voislav Bulatović (predsjednik), Vladimir Roganović, Vitka Vujnović, Vuk Vuković i Ksenija Matović, nakon detaljne analize radova pristiglih na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta Opštine Herceg Novi opredjeljenih za izdavačku djelatnost.

„Komisija smatra da je ovo dijelo od značaja ne samo za Opštinu Herceg Novi, već i za širu crnogorsku naučnu i kulturnu javnost, a u dobrom dijelu ulazi u red onih autorskih ostvarenja koja dosežu okvire međunarodnog kulturološkog i istoriografskog značaja“, stoji u obrazloženju jednoglasne odluke Komisije.

Kako navode, u knjizi će prvi put biti sistematizovan cjelovit fortifikacijski sistem Osmanskog carstva u Crnoj Gori.  Rad Pavićevića omogućiće nov uvid u bogatstvo jednog, do sada neobrađenog, kulturnog, istorijskog, vojnog i ukupnog civilizacijskog nasleđa Osmanskog Carstva i njegovog uticaja na ove prostore.

Preporuka Komisije je da se cjelokupan iznos planiranih bužetskih sredstava za izdavačku djelatnost opredijeli za finansiranje ove knjige. Kako objašnjavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, djelo će biti podržano u iznosu koji predviđa Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost, a koja članom 2 definiše da se sredstvima iz budžeta Opštine mogu sufinansiratiti projekti sa najviše 50% od iznosa ukupnih sredstva.

O djelu: Prva sistematizacija otomanskog fortifikacijskog sistema, sa oko 200 utvrđenja

Monografija pod radnim naslovom „Fortifikacije Osmanskog carstva u Crnoj Gori“ rezultat je nastavka rada Radojice Pavićevića na istraživanju fortifikacijske arhitekture, “dijelu naše kulturne baštine koja je na žalost u stanju totalne devastacije, krajnje marginalizovana i potcijenjena” (dr A.Čilikov) , stoji u preporuci Komisije.

Nakon knjige “Austrougarske tvrđave u Crnoj Gori” koja je izazvala nepodijeljenju pažnju naučne i stručne javnosti i za koju je autor dobio visoko austrijsko odlikovanje za očuvanje kulturne baštine, Pavićević se upustio u istraživanje ovog specifičnog segmenta arhitektonskog nasljeđa iz vremena otomanske okupacije.  Riječ je o, u potpunosti samostalnom, autorskom projektu čija je realizacije bila moguća jedino temeljnim i napornim terenskim istraživačkim radom, te višegodišnjim pretragama u arhivama Istanbula, regiona, kao i dijela dokumenata koji su u privatnom vlasništvu, navedeno je u preporuci.

Autor je obišao i dokumentovao oko dvije stotine fortifikacijskih objekata koje čine jedinstven funkcionalni, i za to vrijeme moderan sistem na relativno velikom prostoru.  Na više od 800 stranica, autorski tekst prate brojne fotografije sa zemlje i iz vazduha, dokumenti, defteri i nacrti. Većina toga se po prvi put objavljuje i u određenom smislu mijenja dosadašnju sliku o tom vremenu.

Interesantno je navesti da je od dvadeset i jednog grada koji danas postoje u Crnoj Gori dvanaest osnovalo i izgradilo Osmansko carstvo. Autor je obradio oko 200 utvrđenja od kojih je veliki broj njih u dobrom stanju, dok su neka, na žalost, ostala samo u tragovima.

Fortifikacijski sistem Osmanskog carstva se, prema autorovom istraživanju, sastoji od: četiri pojasne tvrđave – sa pedeset dvije tvrđave u pojasu; utvrđenog logora, tvrđave – Podgorica (Depedogen) – sa devet tvrđava u okruženju; pet utvrđenih reona, sa sedamdeset tvrđava, kula i čardaka; utvrđenih gradova – Ulcinja, Riječkog grada, Herceg Novog (sa Sutorinom), Kolašina, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Gusinja, Plava, Rožaja, Mojkovca.

Kalendar

mart, 2024