Pozivi za NVO iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi

Opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva uputile su danas dva poziva nevladinim organizacijama u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2”.

Iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi pozivaju zainteresovane NVO sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije na Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će biti pružena finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta “ReLOaD2” projekta u 2022. godini, u okviru klastera „Coastal Mates“. Detaljnije na: https://hercegnovi.me/…/sekret…/vijesti-kult/469-reload2

Iz Sekretarijata upućuju i javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022. godini u okviru „ReLOaD2“.  Više o uslovima koje moraju da ispune predlagači i kandidati, kao i o načinu podnošenja prijava pročitajte ovdje: https://hercegnovi.me/…/sekr…/vijesti-kult/470-reload2-2

“Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“ zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji, do kraja 2024. godine. „ReLOaD2“ finansira Evropska unija iz sredstava „Multi-Country Civil Society Facility“, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Kalendar

jul, 2024