Predstavljen Informator za djecu i mlade opštine Herceg Novi

Djeca, mladi i roditelji od sada mogu na jednom mjestu pronaći sve informacije o organizacijama, ustanovama, sportskim klubovima i nevladinom sektoru koji rade sa djecom i mladima u Herceg Novom – u Informatoru za djecu i mlade. Prvi ovakav Informator rezultat je saradnje Sekretarijata za kulturu i obrazovanje i nevladine organizacije Omladinski kulturni centar.

Cilj je da tačna informacija dođe do onih kojima je Informator namijenjen, da djeca i mladi znaju kome da se obrate sa svojom idejom, zahtjevom ili pitanjem, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo na današnjem susretu sa novinarima povodom predstavljanja Informatora.

Odštampani primjerci će biti dostavljeni vaspitno-obrazovnim ustanovama, nevladinom sektoru, a Informator će u digitalnoj formi biti dostupan na sajtu i fejsbuk stranici Opštine, kao i na stranici Omladinskog kulturnog centra. Jedna od aktivnosti biće predstavljanje Informatora u školama u narednom periodu.

Motiv za izradu Informatora bile su ankete sprovedene tokom pripreme za izradu opštinske Strategije za mlade, koja je usvojena u decembru. Na osnovu anketiranja mladih ljudi u lokalnoj zajednici zaključeno je da je jedan od glavnih nedostataka nedovoljna informisanost, objasnila je Zambelić Pištalo.

U pripremu Informatora krenulo se u januaru, upućivanjem poziva i anketa svima koji rade sa djecom i mladima na teritoriji novske opštine, kako bi dostavili konkretne, ažurirane podatke. Informacije su prikupljane tokom dva mjeseca, a rezultat toga je objedinjen, pregledan spisak onih koji se bave djecom i mladima, sa opisima aktivnosti, brojevima telefona, mejl adresama.

Dendic Zambelic Pistalo

Zambelić Pištalo se zahvalila svima koji su pružanjem informacija učestvovali u kreiranju Informatora, čime je realizovan jedan od važnih elemenata Lokalnog akcionog plana za mlade u ovoj godini. Posebno je istakla zadovoljstvo zbog uspješne saradnje sa Omladinskim kulturnim centrom kao partnerom na ovom projektu.

Nataša Dendić iz nevladine organizacije Omladinski kulturni centar kazala je da pristup izradi Informatora nije bio jednostavan, a fokus je bio na dolasku do pravih podataka. Ističe da je Informator podložan mijenjanju i dopunama, jer se on tiče grada koji se razvija, te stalno dobija nove organizacije i servise za djecu i mlade.

„Nećete vjerovati, danas, u vremenu interneta, najveći problem mladi imaju sa informisanjem. Skoro smo radili anketu o tome kako mladi razmišljaju u Herceg Novom i našli smo podatak da 30-40% znaju da definišu gdje su dobra mjesta za izlazak, ali ne znaju gdje da odu i informišu se ako misle da su dobili neku seksualnu bolest, ako imaju problem sa psihoaktivnim supstancama ili ako žele da organizuju kulturni događaj koji su zamislili“, kazala je Dendić.

Ona ističe da je najbitniji cilj svakako bila bolja informisanost djece i mladih, ali i da je kreiranje Informatora jedan veliki korak naprijed u saradnji nevladinog sektora i Opštine, te da pokazuje da grad radi za mlade.

Herceg Novi ima resurse, ljude i znanje, zdravu sredinu za mlade ljude, kaže Dendić, a pravilnim kanalisanjem i primjenom dolazi se do pozitivnih pomaka.

Ovo je za kratko vrijeme treći projekat na kojem Omladinski kulturni centar sarađuje sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje, nakon što su učestvovali u izradi Lokalnog plana akcije za mlade i u projektu Omladinski forum teatar.

 

 

Kalendar