Projekti koji će ohrabriti mlade ljude da aktivno učestvuju u životu grada

 

Promocija opštinske Strategije za mlade i druga po redu radionica pod nazivom „Mladi Herceg Novog – zajedno“, biće održana u petak 15. februara, u Mjesnoj zajednici Baošići, od 18 don 20 časova.

Ovaj program, koji se održava u organizaciji Sekretarijata za kulturu i i obrazovanje opštine Herceg Novi, ima za cilj da mlade ljude ohrabri da aktivno učestvuju u životu zajednice, i zauzmu se za sebe i svoje sugrađane.

Namjera je da se od mladih ljudi čuje šta bi željeli da postignu ili dožive u svom gradu, kao i šta ih u tome sprječava, bilo na ličnom ili društvenom planu. Učešće na radionici je i prilika da mladi daju ideje i prijedloge za buduće programe i aktivnosti u gradu.

Takođe, mladi će biti upoznati sa osnovnim smjernicama Lokalnog plana akcije za mlade Herceg Novi, pojmom omladinske politike, kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou, Zakonom o mladima Crne Gore, položajem mladih kod nas i u regionu, dobrobitima omladinskog rada.

Radionica je namjenjena mladima starosti 15-30 godina, pa se pozivaju mladi iz različitih organizacija, institucija, udruženja, ne/zaposleni, studenti i srednjoškolci, da svoje učešće najave putem telefona ili Vajbera na broj 068 419 692, ili putem e-maila mcmhercegnovi@t-com.me .

Saradnja Opštine i NVO na projektima za mlade

Prvi u nizu projekata biće „Omladinski forum teatar – alat za rekonstrukciju procesa pomirenja”, koji realizuje NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi, uz podršku opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje.

Dvodnevna radionica „Metoda forum teatra- korišćenje drame u edukaciji“ će biti održana 16. i 17. februara u prostoru Doma omladine (Marka Cara 8, Stari grad), s početkom u 9 časova.

Projekat ima za cilj unapređivanje interkulturnog dijaloga i umrežavanja mladih kroz učešće u procesu osmišljavanja i izvođenja  forum teatra i promocije na društvenim mrežama i omladinskom portalu, praktikovanje i širenje znanja o inovativnom metodu od strane nastavnika – učesnika radionica kako bi se smanjilo nivo govora mržnje i obezbijedilo multipliciranje rezultata projekta, objašnjavaju iz NVO Omladinski kulturni centar.

Projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program ”Divided Past – Joint Future” koji sprovode 18 partnerskih organizacija (koje dolaze iz 7 država u programu IPA, kao i iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Holandije), dok je vodeća organizacija Omladinski komunikativni centar Banja Luka. Za sprovođenje projektnih aktivnosti u osnovnim i srednjoj školi u Herceg Novom dobijena je saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Preporuka je da se na radionicu prijave osobe koje rade sa djecom i mladima, bilo da su angažovane kroz osnovno i srednje obrazovanje ili kroz rad nevladinih organizacija, navode organizatori.

Kalendar