Promocija monografije “Herceg Novi grad monumental­nih tvrđava” autora Lazara Seferovića i Mateja Pašete

Popularno istorijska monografija: “Herceg Novi grad monumental­nih tvrđava” autora profesora Lazara Seferovića i njegovog unuka Mateja Pašete biće predstavljena u petak 28.juna 2019. godine u 21.30 sati na tvrđavi Forte Mare

Knjiga ima 222 strane i preko 500 fotografija i gravira i štampana je u luksuznom tvrdom povezu. Ova istorijska monografija inicirana je činjenicom da je Forte Mare tvrđava kandidat za stavljanje na Listu svjetskog nasljeđa pod zaštitom UNESCO-a, čime se autori bave u uvod­nom dijelu knjige uviđajući značaj ove kandidature za sam grad i dajući joj tako još veće značenje. Jedan od recezenata knjige, viši konzervator za Kulturna dobra Crne Gore, ekspert UN agencije za ljudska naselja Habitat, arhitekta doc. dr sci. Boris Ilijanić, podsjeća da je ”Herceg Novi grad monumentalnih tvrđava” prezentovana u šest jezgrovitih cjelina koje se definišu kroz više podglavlja:

“Forte Mare venecijanska tvrđava nominovana u Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a”, “Utvrđeni gradovi Boke Kotorske iz mletačkog razdoblja: Kotor i Hereg Novi”, “300 godina od osnivanja Topaljske komunitadi(opštine), “Venecijanska tvrđava Forte Mare”, “Tvrđava Forte Mare je naznajčajnija i najljepša fortifikaciona arhitektura venecijanskog perioda u Herceg Novom”, “Ostale monumentalne i manje tvrđave i kule u gradu i na ulazu u zaliv Boke “Arheološko i urbano traganje za genezom Starog grada”, “Urbis incognita Starog grada Herceg Novog”, “Osnivanje grada i njegov razvoj kroz rektifi­kaciju starih planova”, “Da li je Novi nastao u antičko doba Rima”, “Venecijanske gravire i vedute Herce Novog”, “Literatura” i “Poseban prilog”.

“Proučavajući predmetno djelo i njegovom analizom, osjeća se da prof .Seferović i dizajner Pašeta, vladaju i integralno prezentuju svoja saznanja kroz niz discip­lina, uz lucidno korištenje dostupne istorijske literature, posebno arhivske građe, bogate istorijskim kartama i vedutama. Ovdje treba naglasiti i napor autora, kod veoma kvalitetne prezentacije fakata in situ, fotodokumantacijom. Sve ovo au­tori oplemenjuju rezultatima vlastitih saznanja, gdje se ovom metodom uspješno otkrivaju i nove istorijske činjenice. Djelo je urađeno i izloženo u lijepom i prih­vatljivom jezičkom izrazu”, navodi Ilijanić. On dodaje da je ”Herceg Novi grad monumentalnih tvrđava” vrijedno ostvarenje i u području prezentacije i popularizacije kulturne baštine Crne Gore i Mediterana. Preporuku za knjigu dao je u svom osvrtu još jedan hercegnovski arhitekta i dokazani borac za očuvanje i zaštitu građevinskog nasljeđa u Boki, arhitekta Vuk Čvoro

“Monografija varira od laganih tekstova, pjesama i prelijepih fotografija do naučnog štiva koje je satkano višedecenijskim interdisciplinarnim istraživanjima raznih ljudi koji su djelovali u Herceg Novom. Grad koji je devet puta podizan i rušen „kao drevna Homerova Troja“, kako kaže autor ove monografije, sastavljen je iz višeslojnih naslaga od kojih svaki sloj nosi projek­ciju života onoga doba kojem je svjedok. Lazar Seferović i Matej Pašeta stvarno su učinili da nam svi ti slojevi budu dostupni na jedno u ovom djelu”, navodi Čvoro.

Knjiga ima i obimne recenzije na engleskom jeziku, a promotivna cijena u petak će biti 10 eura.

flajer Page 1

Kalendar

maj, 2024