Prvi koraci ka realizaciji projekta muzejskog kompleksa Topaljske komunitadi

Opština Herceg Novi imenovala je Organizacioni tim za pripremu i realizaciju projekta muzejskog kompleksa Topaljske komunitadi u cilju razvoja kulture i zaštite kulturnih dobara.

Muzejski kompleks bi se sastojao od tri objekta iz perioda osnivanja Topaljske komunitadi: postojeće Njegoševe škole i još dva objekta koja su u vrijeme imala ulogu sjedišta lokalne uprave i parlamenta. Zadatak Organizacionog tima je da u narednom periodu sprovede potrebne korake i obezbijedi formalno-pravne uslove za realizaciju projekta, rečeno je na prvom radnom sastanku.

Projekat je predviđen Strategijom razvoja opštine Herceg Novi za period do 2023. godine, u okviru šireg projekta sanacije i rekonstrukcije urbanog ambijenta „Stara Topla“.

Partneri u realizaciji biće Opština i Crkvena opština topaljsko-hercegnovska, koje su prije tri godine zajedničkim snagama uspješno završile adaptaciju Njegoševe škole i otvorile taj objekat povodom obilježavanja 300. godina od osnivanja Topaljske komunitadi.

Planirani rok za realizaciju projekta muzejskog kompleksa je dvije godine. Predviđeno je da tokom tog perioda budu adaptirana još dva objekta iz perioda Topaljske komunitadi, koji će, zajedno sa Njegoševom školom, činiti reprezentativnu cijelinu od izuzetnog istorijskog, kulturnog i turističkog značaja.

Topaljska komunitad ili gradska opština osnovana je 1718. godine i predstavlja istorijsku preteču današnje Opštine Herceg Novi. U periodu kada je grad bio pod vlašću Mletačke republike lokalno stanovništvo se diplomatski izborilo za visok stepen samostalnosti.Topaljska gradska opština autonomiju u upravi, duhovnu autonomiju, kao i mogućnost korišćenja svog pisma i jezika u svakodnevnoj administraciji, što je imalo presudan značaj za stanovništvo u Herceg Novom.

Kalendar